Eesti Raudtee pole nõus Raasiku ülesõidul raiutud puid asendama

5093

Raasiku vallavalitsuse, Eesti Raudtee ning kohalike elanike esindajad ei saavutanud kohtumisel Arukülas kompromissi.

Eesti Raudtee turvajuhi Marius Kupperi initsiatiivil korraldatud kohtumisel Raasiku vallamajas teisipäeval, 27. mail  leppisid osapooled kokku, et lisaks tõkkepuu paigutamisele ja parematele foorituledele hakatakse parandama nähtavust ja maha võtma ülesõidu kõrval olevaid puid.

Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi viitas Raasiku valla raieloa andmise korrale ning esitas lisatingimuse: uued puud tuleb asemele istutada raiutud puude kõrval asuva elamu ning raudtee vahele. Eesti Raudtee sellega ei nõustu, sest ei pea tingimust mõistlikuks.

Kuna kompromissi ei leitud, on raie peatatud. Eesti Raudtee tellimusel jõuti mais maha võtta 22 puud, peamiselt saared ja tammed. Raasiku aleviku elanik Jüri Muru hakkas uurima, kas raieluba on olemas. Kui selgus, et pole, peatas vallavalitsus raie.

Keskkonnainspektsioon tegi Eesti Raudteele ettekirjutuse, esitas vallavalitsusele märgukirja ning ootab seisukohta.

Raivo Uukkivi: „Pidurdasime ebaseadusliku raie, mis on keskkonna suhtes väärtegu, seda tuleb menetleda seaduse järgi ning ilmselt lõpeb mingi sanktsiooniga. Millisega täpsemalt, otsustab väärteomenetleja.“

Kaardil 4 raiesektorit

Marius Kupper tõdes kohtumisel, et Eesti Raudtee tellis puude mahavõtmise enne raieloa saamist: „Tahtsime kiiresti alustada, sest pärast aprillis surmaga lõppenud õnnetust on surve Raasiku ülesõidu ohutuse parandamisele väga suur.  Vabandan, et nii kujunes, kuid tegutsesime heast tahtest.“

Vallavanem ei nõustunud: „Ka eelmise aasta augustis oli ülesõidul surmaga lõppenud õnnetus. Kui kohe oleks tegutsema hakatud ja pandud raportis nõutud tõkkepuud, võiks head tahet uskuda. Praegu on see ebaseadusliku tegevuse leevendamiseks otsitud vabandus.“
Marius Kupper, Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Liina Hallik ning kinnisvarahoolduse juht Raivo Tauk näitasid kohtumisel kaarti, kus ülesõidu ümbrus on jagatud võimalikeks raiesektoriteks, ning soovisid teada, kui palju puid nad võivad maha võtta.

Raivo Uukkivi, Jüri Muru, keskkonnaosakonna juht Alari Kruusvall, vallaarhitekt Heli Tomps  ning  Rae-Anija  konstaablijaoskonna  juht Margo Väina tutvusid kaardiga ning nõustusid, et nähtavuse pa­ran­damiseks peab haljastust piirama.

Vallavanem märkis, et kiire lahendus oleks kõik väärispuud maha võtta: „See poleks mõistlik ega tasakaalus naabrite õigustega.“

Tõkkepuust ja foorist ei piisa

Marius Kupper ütles, et Eesti Raudtee tegi ülesõidul ohuhinnangu: „Kindlasti pole eesmärk kõike primitiivselt tühjaks raiuda. Lähtume viimasest õnnetusest: haljastus, mis jääb Aruküla poolt tulles vasakule, võib olla ohtlik ka tulevikus. Jooned kaardil pole lõplikud, oleme nõus leidma kompromissi.“

Ta selgitas, et kuigi valgusfoor ning tõkkepuu on tulemas, ei taga need täielikku ohutust: „Mootorratturid-jalgratturid üldjuhul tõkkepuust ei hooli, nemad hindavad olukorda silma järgi.“

Vallavanem märkis, et rongil, mis Raasiku jaamas ei peatu, võiks olla väiksem kiirus: „Kuna ülesõit pole teega risti, peab olema rongi kuulda ja näha. See oleks ka kohalikele elanikele kompromiss maharaiutud puude eest.“

Marius Kupper vastas, et Eesti Raudtee ei määra rongide kiirust, vaid riiklik järelvalve: „Rongide kiiruse kasvamisele ja graafikute tihendamisele on suur nõudlus.“

Raasiku elanik Jüri Muru lausus, et kui puud maha võetakse, on raudtee ääres täiendav müra, kostuvad ülesõidusignaalid ning maa jääb väga lagedaks.

Vallavanem märkis, augusti õnnetuse raportist selgus, et puud oluliselt ei sega: „Suurim probleem on rongi kiirus, mida saab kompenseerida tõkkepuu ja ohutuledega. Raie on üks lisavõimalus, mitte oluline osa ohutuse tagamisel. Pakume, et mahavõtmisele läheb kolmnurkne sektor, mis jääb Aruküla poolt tulles ülesõidust vasakule.“ Jüri Muru nõustus vallavanemaga ning täpsustas, et sektoris kasvab 50-60 puud.

Marius Kupper lausus, et Eesti Raudtee seisukoht on teistsugune, kuid nad on nõus planeeritud raiemahtu piirama: „Mõõtmisi pole tehtud, küll aga teeme koostööd kohaliku politseiga, kelle seisukoht on, et puud müra ei tõkesta, küll aga parandaks puude eemaldamine nähtavust.“

Kompromissi lisa – asendusistutus

Raivo Uukkivi: „Teine osa kompromissist on, et haljastus tuleb asendada, istutada uued puud ülesõidust kaugemale.“

Raivo Tauk lausus, et asendusistutus läheks maksma 2000 eurot: „Meil pole võimalik raha selleks otstarbeks kulutada.“

Kommunikatsioonijuht Liina Hallik märkis, et raie on Eesti Raudtee jaoks kulu, kuid ohutuse eesmärgil on nad nõus seda kandma: „Kui vald leiab, et ohutuse tagamiseks on vaja kolmnurk vabastada, teeme seda. Lisahaljastust me vajalikuks ei pea. Kompromiss eeldab mõlema poole järeleandmisi. Esitate meile tingimused, mida pole mõistlik täita. Hoolitsege oma inimeste eest, kuid mitte meie huvisid kahjustades.“

Raivo Uukkivi rõhutas, kui kohalikud ütlevad, et puud on olnud müratõkkeks, tuleb see neile ka edaspidi tagada.

Marius Kupper väljendas nördimust, et kompromissi ei leitud: „Ülesõitudele on määratud kategooriad, selle järgi ei pea Raasiku ülesõidul olema tõkkepuud. Et tõkkepuu tuleb, on Eesti Raudtee suur töö ja siiras tahe.“

Vallavanem sõnas, et aprillis toimunud õnnetuse kohta pole veel raportit: „Nõuame, et ülesõidul oleks tõkkepuu, oleme tahtnud seda ka varem ning nüüd olete selle töösse võtnud. Metsa ja võsa kohta saame teha ettepanekuid siis, kui need on raportis.“

Eelmine artikkelKuusalu koolile TV 10 Olümpiastardi Harju finaali 2. koht
Järgmine artikkelArukülas avati endise vallavanema TOIVO VEENRE mälestuspink