Sõnumitoojas 16. juunil

234
 • Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se ma­ja­karp on val­mis;
 • Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu es­kiis suu­na­tak­se piir­kond­li­ke töög­rup­pi­de aru­ta­da;
 • Kuu­sa­lu koo­li juur­de ka­van­da­ta­vast päi­ke­se­par­gist;
 • Lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­sest;
 • URMAS KIRT­SI­LE kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kuld­märk;
 • Ran­na­kee­le aa­bits;
 • Ani­ja ja Kuu­sa­lu vald pre­mee­ri­vad tub­li­maid õpi­la­si;
 • Raa­si­kul il­mus juu­ni­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­te­raa­mat;
 • Val­la­vo­li­ko­gu esi­tas Pe­nin­gi uue tur­ba­kae­van­du­se­ga nõus­tu­mi­seks 9 tin­gi­must;
 • Raa­si­ku vo­li­ko­gu liht­liik­me ta­su tõu­seb;
 • Keh­ra Mul­la tä­na­va ela­mua­la koh­ta on 4 va­rian­ti;
 • Keh­ra koh­vi­ku­te­päe­val oli ava­tud aia­maa­koh­vik;
 • Ani­ja mõi­sa­par­gis tut­vus­ta­ti eri tant­sus­tii­le;
 • Keh­ra koo­li õpi­la­ne ko­gus SOS Las­te­kü­la­le an­ne­tu­si;
 • Nel­ja kuu pä­rast on uued ko­ha­li­kud va­li­mi­sed;

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 23. juunil.

Eelmine artikkelAni­ja ja Kuu­sa­lu vald pre­mee­ri­vad tub­li­maid õpi­la­si
Järgmine artikkelVald kü­sib rii­gilt maad Aeg­vii­dus