Algas Kuu­sa­lu kat­la­ma­ja va­na korst­na lam­mu­ta­mi­ne

237
Fir­ma OK Ehi­tus­te­ge­vus OÜ töö­me­hed ree­del, 9. sep­temb­ril Kuu­sa­lus korst­na ot­sas um­bes 40 meet­ri kõr­gu­sel. Fo­to Kal­le Kün­gas

Ree­del, 9. sep­temb­ril käis OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus vä­ra­va ta­ga roh­kelt uu­dis­ta­jaid ja pil­dis­ta­jaid. Fir­ma OK Ehi­tus­te­ge­vus OÜ alus­tas Kuu­sa­lu Soo­ju­se tel­li­mu­sel kat­la­ma­ja va­na korst­na lam­mu­ta­mist. Töö­me­hed on kraa­na­de abil korst­na ot­sas, võ­ta­vad ki­ve lah­ti ja ku­ku­ta­vad need korst­na sees al­la. Kuul­da on ki­vi­de kuk­ku­mi­se ko­li­nat.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas rää­kis, et kors­ten tu­leb lam­mu­ta­da, sest ki­vid on la­gu­ne­nud ja pu­de­ne­vad: „Po­le mõist­lik oo­da­ta, kui ku­ku­vad kel­le­le­gi pä­he. Mõ­ne aja eest lan­ges üks ki­vi Kuu­sa­lu Soo­ju­se ame­tiau­to ka­tu­se­le ja te­ki­tas tugeva mõl­gi.“

Sel­lest juh­tu­mist ala­tes oli korst­na üm­ber viie­meet­ri­ne ohut­soon. Vas­ta­vad sil­did tea­ta­sid, et ohua­lal on par­ki­mi­ne kee­la­tud.

Kors­ten oli 43 meet­ri kõr­gu­ne, lä­bi­mõõt maa­pin­na juu­res on 5 meet­rit ja üm­ber­mõõt 15,7 meet­rit, ülal oli lä­bi­mõõt 2,2 meet­rit ja üm­ber­mõõt 6,9 meet­rit. Ehi­ta­ma ha­ka­ti 1970nda­te aas­ta­te lõ­pus, val­mis sai 1980nda­te al­gu­ses. Ka­su­tu­ses oli siis, kui Kuu­sa­lu va­na au­ru­kat­la­ma­ja köe­ti ma­suu­di­ga. Aas­tal 1997 hak­kas kat­la­ma­jas töö­le maa­gaa­si ka­tel, sel­lest ajast po­le lam­mu­ta­tav kors­ten ka­su­tu­ses ol­nud. Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­ju­hi sõ­nul peaks korsten olema paari nädala pärast lammutatud, selle alu­ne maa kor­ras­ta­tak­se, ala jääb tüh­jaks, uut ehi­tist sin­na ei ka­van­da­ta.

Eelmine artikkelPõrgupõhja orienteerujatele rogaini MMilt hõbe ja pronks
Järgmine artikkelKehra käsitöömeister LJUDMILLA SAUPÕLD õmbleb, tikib, koob