Kuusalu vald ei hüvita uuest aastast ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise tasu

644

Alates 2. jaanuarist kaotab kehtivuse Kuusalu vallas toiminud kord, mille alusel hüvitati ühisveevärgiga liitumise tasu kuni 80 protsendi ulatuses.

Kuusalu vallavolikogu tunnistas 24. novembri istungil kehtetuks 20. jaanuaril 2004 vastu võetud määruse „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord Kuusalu vallas”. Ehkki vallavalitsuse ettepanek oli määrata otsuse jõustumise ajaks 1. mai 2011, tegi volikogu esimees Andres Paomees ettepaneku muuta see 1. jaanuariks 2011. Herko Sunts pakkus jõustumiskuupäevaks 2. jaanuar 2011, volikogu oli sellega nõus.

Käesoleva nädala esmaspäeva seisuga on Kuusalu vallas makstud aastatel 2006-2010 liitumistasude eest hüvitisi 67 kinnistuomanikule kokku 525 207.39 krooni.

Aastatel 2006 ja 2007 said hüvitist 24 inimest Kuusalu külast, kokku 167 560 krooni. Aastatel 2009 ja 2010 on hüvitisi makstud Salmistu vee­trassiga liitumise eest 43 inimesele, kokku 357 647.39 krooni.

Hüvitise suurus olenes liituja aktiivsusest. Esimesel aastal pärast veetrassi valmimist maksti vallaeelarvest Kuusalu valla elanike registrisse kantud kinnistuomanikule 80 protsenti liitumistasust, teisel aastal 60 protsenti, kolmandal 40 ja neljandal 20 protsenti. Kui trassi valmimisest möödus viis aastat, siis enam hüvitust ei makstud. Hüvituse saamiseks pidi kinnistuomanik esitama avalduse.

Abivallavanem Tõnu Ammussaar kommenteeris volikogule esitatud seletuskirjas, et hüvitamise kord on oma eesmärgi saavutanud ning aktiivsemad vallakodanikud on trassidega liitumisel saanud toetust. Ning lisas, et need, kes ei ole liitunud, ei pea järelikult toetuse saamist oluliseks.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles Sõnumitoojale: „Meie arvates oli ühisveevärgiga liitumiseks antud piisav aeg ning kes tahtis, sai taotleda hüvitust. Kui siiski pole jõutud avaldust esitada, on seda võimalik teha veel detsembrikuus.”

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjon arutas liitumistasude hüvitamise teemat mitmel korral, sest oli tekkinud olukord, kus osades külades maksis vald kinni veetrasside rajamiseks fondidest saadud toetussummade omaosaluse ning samas oleksid võinud külade elanikud küsida ka liitumistasude hüvitamist – seega oleks neid toetatud kahekordselt.

Möödunud aastal ehitas vallale kuuluv OÜ Kuusalu Soojus veetrassi Salmistu külasse. Loodeti, et liitujaid tuleb üle 180, tegelikult on veevärgiga liitunuid poole vähem.

Kuusalu Soojuse endine juht ning Kiiu, Kolga, Kuusalu veesüsteemide rekonstrueerimisprojekti jaoks ELi Ühtekuuluvusfondi jaoks rahataotluse koostanud Raul Valgiste ütles, et Salmistu inimesi on hüvitamise lõpetamisest informeeritud. Ta lisas, et KIKi nõukogult esmase heakskiidu saanud veeprojekti finants­analüüsis ei ole Kiiu, Kuusalu ja Kolga alevike kinnistuomanike liitumistasusid arvestatud, kõik kulutused on plaanis katta projektirahaga.

Eelmine artikkelTurbuneeme külas oli teele kukkunud puu
Järgmine artikkelPidu „Alavere noorte heaks 2010“ tõi sisse üle 6000 krooni