Ala­ve­re saab stat­sio­naar­se pa­kiau­to­maa­di

112

Jaa­nua­ri al­gu­ses Ala­ve­re kaup­lu­se juur­de pai­gal­da­tud mo­biil­se pa­kiau­to­maa­di ase­me­le pan­nak­se sa­mas­se koh­ta Om­ni­va stat­sio­naar­ne pa­kiau­to­maat.

„Na­gu mu­jal Ees­tis, tel­li­vad ka Ani­ja val­la ela­ni­kud üha roh­kem too­teid e-kesk­kon­da­dest, kas­va­nud on ka erai­si­ku­te va­he­li­ne pak­ki­de saat­mi­ne. Tes­ti­si­me jaa­nua­ri al­gu­sest mo­biil­se pa­kiau­to­maa­di­ga, kui suur on Ala­ve­re piir­kon­nas hu­vi pak­ki­de saat­mi­seks ja kät­te saa­mi­seks pa­kiau­to­maa­di kau­du. Ku­na nõud­lus on suur, ot­sus­ta­si­me pai­gal­da­da pü­si­valt uue pa­kiau­to­maa­di,“ üt­les Om­ni­va pa­kiau­to­maa­ti­de juht Rau­no Rii­ner.

Aas­ta al­gu­sest on Ala­ve­re mo­biil­se pa­kiau­to­maa­di kau­du lii­ku­nud üle 1600 pa­ki, roh­kem kui poo­led on tel­li­tud pa­kid.

Ala­ve­re poe oma­nik, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev: „Suur tä­nu Ala­ve­re rah­va­le, kes nii hoo­le­ga pak­ke saa­dab. Kui Ala­ve­re poes oli Om­ni­va pos­ti­punkt, teh­ti sel­les jaa­nua­ri­kuus kesk­mi­selt üle 300 ja veeb­rua­ris al­la sa­ja te­hin­gu. Ma ei oleks us­ku­nud, et lü­hi­ke­se veeb­rua­ri­kuu jook­sul saa­de­tak­se pa­kiau­to­maa­di­ga üle 500 pa­ki. Kui või­ma­lus an­tak­se, siis ini­me­sed ka­su­ta­vad se­da.“

Om­ni­va pa­kiau­to­maa­ti­de juht üt­les, et ees­märk on stat­sio­naar­ne pa­kiau­to­maat Ala­ver­re pai­gal­da­da ap­ril­lis.

Eelmine artikkelAru­kü­la algk­las­si­las­te­le tut­vus­ta­ti po­lit­sei­koe­rte tööd
Järgmine artikkelAni­ja val­las uus ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list