Kuusalu eramajadesse võib joogivee saada augusti lõpus

1056
KALLE KÜNGAS ütleb, et kõige aeglasemalt on ehitus käinud Kupu teel, kus segab vesiliiv.

Praeguseks on Kuusalu alevikus ÜVK töödest meetrite arvestuses valmis 90 protsenti.

Kuusalu alevikus algasid ÜVK ehk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tööd aasta tagasi juunis. Esmalt uuendati joogivee ja kanalisatsioonitorud korrusmajade juures, ehitaja OÜ Arco Ehitus on seal jõudnud nüüd haljastustöödeni. Kanalisatsiooniga on liitunud juba kaks eramaja Nõmme teel – ühendati korrusmajade magistraaltoruga.

Mujal eramajade piirkonnas on vee- ja kanalisatsioonitorud maas ning vee liitumispunktid ehitatud. Välja arvatud Metsa ja Männi tänaval, kus torud pandi maha talvel ning liitumiskohad tehakse sel suvel.

Kanalisatsiooni liitumispunktide ehitus eramajadele praegu käib, eelmisel nädalal valmisid Kuuse tänava liitumispunktid.
Magistraaltorustik on paigaldatud Keskväljakust kuni Grossi poeni. OÜ Kuusalu Soojus juhatuse esimees Kalle Küngas ütleb, et seal tehti paigaldustööd kinnisel meetodil ehk puurimisega.

Edasi jätkatakse magistraaltorustikku kuni Põllu tänavani lahtise kaevikuga ning see kujuneb Kuusalu tee tihedat liiklust ja sügavat kaevikut arvestades keeruliseks.

Kalle Küngas: „Kuusalu tee ja Metsa tänava ristmik on liikluskorralduse mõttes kõrgendatud nõudmistega. Kooskõlastame maanteeametiga ümbersõitude korraldamist. Kui kokkulepped saavutatud, algab magistraaltorustiku ehitus Kuusalu teel – seal, kus said puud maha võetud. Magistraal peaks valmima augustis ning siis on võimalik hakata suuremal osal eramajadel joogivett võtma. Kanalisatsiooniga läheb veidi kauem, aga septembri lõpuks peaks kõik tehniliselt toimima.“

Ta lisab, et 8. juulil on plaanis alustada teede asfalteerimisega neis kohtades, kus kaevetööd olid eelmisel aastal – ka Laane tänava alguses Meie toidukaupluse juures.

Kolmandik eramajadest on juba teatanud liitumishuvist
Kuusalu alevikus on eramajade piirkonnas ligi 200 kinnistut, paljud on seni olnud tsentraalse joogiveeta. Kanalisatsioon on täielikult puudunud.

Kalle Küngase sõnul on ligi kolmandik aleviku kinnistu­omanikest avaldanud erineval moel soovi, et liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Tehnilisi tingimusi on väljastatud 32, sõlmitud liitumislepinguid on 9.

„On valitud nii vee kui ka kanalisatsiooniga liitumisi. Paljud kinnistuomanikud on küsinud nõu, kuidas oleks liitumispunktist kõige parem nende majani jõuda. Mitmel kinnistul on juba ka torud veetud ja oleme ehitatu üle vaadanud. Kaevetöid segavad kõik eelnevalt paigaldatud kaablid ja torustikud. Seda enamasti teatakse, kus paiknevad kaablid. Keerulisem on vanade veetorudega, kunagi pandi need ühest majast teiseni otsemat teed pidi, arvestati looduslikke takistusi, näiteks puid ja kive, aga mitte kinnistute piire, joonised puuduvad,“ räägib ta.

Kokku on problemaatilisi kinnistuid üle 30. Nende omanikega on läbi räägitud, et vanad kaootiliselt paiknevad torud likvideeritakse ja asendatakse uutega.
Sel juhul kannab kaeve- ja paigaldustööde kulu Kuusalu Soojus, kinnistuomanikud tasuvad lõpliku taastamise eest.

Kuusalu Soojuse juht juhib tähelepanu sellele, et ettevõtte kodulehel on väljavõte liitumistingimuste kohta: „Teenust saab kasutada siis, kui meiega on sõlmitud veeteenuse leping. Lepingu sõlmimist ei pea jätma sügisesse, võib juba praegu ühendust võtta. Arvan, et umbes 60 protsenti ehitab oma aiast ühenduse valmis ja liitub sel aastal. Järgmisel aastal lisandub veel. Kui mõnel on rahalisi raskusi või kahtlusi liitumise vajalikkuses, siis võiks aru pidada järeltulevate põlvedega. Vast lapselapsed aitavad otsustada ja on vajadusel ka ise abis.“

Kuusalus peavad ÜVK-tööd lõppema tänavu oktoobriks. Tasuta saab ÜVKga liituda kuni 30. maini 2014 ehk kuni projekti lõpuni.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus, kus hukkus naisterahvas
Järgmine artikkelJuminda, Salmistu ja Pärispea vabatahtlikud merepäästjad sõlmisid riigiga lepingu