Ida-Harju nõustamiskeskus aitab noori ka suvepuhkuse ajal

607

Anija mõisas tegutsevas nõustamiskeskuses töötab Eesti parima karjäärispetsialisti tiitli saanud KELLY KRUUSMANN.

MTÜ Koostöökoda loodud Ida-Harju teabe- ja nõustamiskeskust rahastab sihtasutus Innove programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raames. Toetus tuleb Euroopa Sotsiaalfondist.

Kuni 26aastastele noortele on teenused tasuta. Neile käiakse elukutsevalikust rääkimas koolides ning nõustatakse ka oma ruumides Anija mõisas.

Töötajaid on kolm: juhataja ja karjäärinõustaja Lydia Kruusmann ning karjäärispetsialistid Kelly Kruusmann ja Annika Agu-Aasrand.

SA Innove tunnustas sel kevadel Kelly Kruusmanni tööd tiitliga aasta karjäärispetsialist 2012. See anti talle karjääriinfo edastamisel tehtud aktiivse töö, karjäärivaldkonna arengusse panustamise ning meedias ja messidel tutvustamise, algajatele karjäärispetsialistidele pakutud  nõu ja toe eest.

Kelly Kruusmann: „Meile on antud eri teemade kohta õppekavad ning näidisesitlused. Oleme püüdnud läheneda veidi teisiti, olla operatiivsed ja praeguses hetkes. Kohe hakkasime selgitama lävendipõhist sisseastumist kõrgkoolidesse, kuigi ministeerium ise ka veel otsis lahendusi – rääkisime nii noortele kui ka lapsevanematele, nagu antud hetkel asjad olid. Püüame oma esitlused teha põnevad ja kaasakiskuvad, oleme teinud mängulisi ning lavastuslikke videoid, et kõneleda noortega nende endi keeles. Andnud ka suuniseid, et osataks infot otsida otse­allikaist.“

Ta lisab, et valiku oma tulevase elukutse kohta peab tegema ikkagi iga noor ise: „Meie ülesanne on suunata noori eneseleidmisel, et  hakkaksid mõtlema, mis on nende jaoks õnn. Kui käime klassides esinemas, suhtleme kõigiga võrdselt, meie ei tea, kui hästi nad õpivad või milline on läbisaamine õpetajatega. Meelde on jäänud, kuidas üks põhikooli poiss tuli pärast tundi tänama ja ütles, et üheksa  aasta  jooksul  ei  ole  keegi temaga rääkinud nii tõsiselt.“

Nõustamiskeskuse juhataja Lydia Kruusmann ütleb, et on pikaajaline koostöö koolidega. Sagedased külalised ollakse näiteks Kuusalu keskkoolis, Loksal, Jüris, Kiilis, Kosel ja loomulikult Kehra gümnaasiumis. Hea koostöö on ka Kolga, Kostivere, Loo, Aruküla, Raasiku ja Maardu koolidega ning piirkonna noortekeskustega.

„Palume noortele jagatud küsimustikes, et lisataks enda meiliaadress, ning kui nad on seal märkinud, mille kohta tahaksid teavet, otsime infot ja saadame neile edasi. Oleme saanud positiivset tagasisidet, sattunud ka mõnele blogile, kus noor on kirjutanud, et käisid nõustajad ja sai ideid.“

Ta sõnab, et ehkki on suvi ja puhkuste aeg, on noortel võimalik oma küsimustega nõustamiskeskuse töötajate poole pöörduda: „Meile saab ka meili teel oma küsimused kirjutada, vastame kindlasti. On võimalik ka helistada, saame vajadusel kokku leppida kohtumise.“

Nüüd on asunud ka Ida-Harju teabe- ja nõustamiskeskuse töötajad propageerima internetiportaalis Rajaleidja rakendatud uut ametite andmebaasi, kus on eriala- ja kutseliitude abil koostatud kirjeldused rohkem kui 150 elukutse kohta.

Kui valida konkreetne elukutse, tuleb selle kohta selgitus kuni töötasu kirjeldava suuruse ja õppimisvõimaluste loeteluni. Lisatud on tutvustatavate ametite kohta küsimused, millele saab sealsamas vastata. Tagasisidena annab andmebaas kohe hinnangu, kas vastused olid õiged  või valed, ning lisatud on selgitused, mis avavad selle elukutsega seonduvat veelgi.

Eelmine artikkelKalesi külas rünnati meest
Järgmine artikkelKuusalu valla merepidu tõi Salmistule kokku üle paari tuhande inimese