VTKS ko­gub Tor­mi­se Vir­tuaal-­kes­ku­se jaoks toe­tust Hooand­jas

155
VELJO TORMIS Muuksi mäe jaanitulel 1970ndatel aastate alguses. Tema südamesoov oli rajada sinna kiik, mille laius ja haarade pikkus oleksid sellised, et kiik liiguks regilaulu taktis. Kiige tegid helilooja eestvedamisel Arno Lepnurm ja Aadu Kivirüüt.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si (VTKS) te­gev­juht Ul­vi Rand postitas möödunud nädalal Kuusalu valla vabaühenduste, ettevõtjate liidu ja külavanemate e-kirjavahetuse listidesse ning sotsiaalmeediasse palve toetada rahaliselt internetis annetusplatvormil Hooandja.ee algatatud kampaaniat „Veljo Tormise Virtuaalkeskus“. Nüüdseks on jäänud vähem kui kaks nädalat, et Hooandja kaudu koguda virtuaalkeskuse edasiarendamiseks 10 000 eurot.

Projekt saab rahalise toetuse juhul, kui kogub eesmärgiks seatud summa 2. oktoobriks. Esmaspäeva seisuga oli annetanuid ehk hooandjaid 48, kokku on nad annetanud 1364 eurot.

Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­kus ava­ti pi­du­li­kult 7. au­gus­til he­li­loo­ja, Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­dus Kõr­veaial, kui tä­his­ta­ti te­ma 90. sün­niaas­ta­päe­va.

Virtuaalkeskuse veebiplatvormile kogutakse ja korrastatakse helilooja loomepärand, et tutvustada tema elu ja loomingut üle kogu maailma.

Ulvi Rand: „Tormise-seltsi eestvedamisel on virtuaalkeskust arendatud erinevatest projektidest taotletud ja saadud rahastuse toel. Kuid oleme alles algusjärgus ja teha on veel palju. Oleme alustamas virtuaalkeskuse teise etapi töödega, tahame lisada regilaulu osa, välisriikides Tormise loomingu esitajad, fotokogu, blogi. Selleks tuleb jätkata virtuaalkeskuse edasise arendusega ja ka materjalide tõlketöödega. Vaja on skaneerida, pilte töödelda, mahtusid võrdsustada, andmeid sisestada, süstematiseerida, arhiveerida, tekste koostada ja toimetada. Kui tahame kvaliteetset sisu, peame selle töö eest tasuma.

Et virtuaalkeskus töötaks laitmatult, tuleb ka palgata spetsialist, kes igapäevaselt kontrolliks platvormi turvalisust. Meie seltsil kõigeks selleks raha loomulikult pole. Koostöös projektijuht Iti Tederiga otsime rahastusvõimalusi kindlasti ka järgnevatel aastatel.“

Kuigi annetuste kogumise tähtaeg on lähedal, loodab ta, et rahvas ja ka ettevõtted panevad õla alla: „Kui iga koorilaulja, kes on laulupidudel ja muudel kontsertidel laulnud Tormise laule, annetaks ühe euro, saaksime soovitud summa kokku. Oleme optimistlikud ja väga loodame, et meie üleskutset võetakse kuulda. Praegu on võimalus panustada kõigil, kes hindavad Veljo Tormise tegevust ja loomingut.“

Hooandjas tuleb annetajatele lubada kingitusi. Kes annetab 10 eurot või enam, saab virtuaalkeskuse šokolaadi. Kui annetatakse 25 eurot või enam, siis saadakse kingiks virtuaalkeskuse logoga riitest kott ja Kolga muuseumi külastus koos giidiga. Kes toetab 50 euro või enamaga, saab virtuaalkeskuse T-särgi ja muuseumikülastuse. Kui annetuseks kantakse üle 100 eurot või suurema summa, saab ekskursiooni Tormise sünnikodus ja lõuna- või õhtusöögi kodurestoranis MerMer. Kui annetus on 500 eurot, pannakse annetaja nimi autahvlile ja talle antakse hõbesponsori tiitel. Kui annetus on 1000 eurot või enam, läheb nimi samuti autahvlile ja antakse kuldsponsori tiitel. Käesoleval nädalal käivitatakse laiaulatuslikum reklaamkampaania ja Hooandjale suunatud tutvustav reklaamklipp.

Eelmine artikkelLii­va Laa­dal on tä­na­vu nun­nu- ja hoi­dis­te­kon­kurss
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu vaid­les val­la­va­va­ne­ma au­to­soo­dus­tu­se üle