Voose külarahvas on järjekordse karjääri vastu

2631

ANNA NILISK kinnitas, et Taaramäe on Voose küla elanike armastatud puhkepaik. Planeeritava kaevanduse ala lähistel on kümmekond talu.
„Külakoosolekul olime üksmeelel – mitte ükski inimene ei toeta Voosele taas ühe karjääri rajamist,“ kinnitas Voose rahvamaja juhataja ning MTÜ Voose Külaseltsi liige ANNA NILISK.

Aasta algul said Voose elanikud teada, et nende külla tahetakse teha järjekordset liivakarjääri. Üks kohalik elanik oli lugenud Ametlikest Teadaannetest, et OÜ Silvanus Metsatööstus on esitanud geoloogilise uuringu loa taotluse Voose II uuringuruumile, et hinnata seal asuva täiteliiva levikut ja kvaliteeti.

„Kutsusime kiiresti kokku külakoosoleku. Tuli enneolematult palju rahvast, esindatud olid kõik majapidamised, ka need inimesed, kes meil vaid suvitavad. Rahvas oli üksmeelselt uuringuloa andmise vastu,“ rääkis Anna Nilisk.

Külakoosoleku protokollile, kus elanike arvamus kirjas, anti 71 allkirja. Vastuseisuks oli palju põhjuseid – Voose külas ja selle lähistel on juba neli töötavat maavarakaevandust, planeeritava kaevanduse ümbruses on kümmekond talu ja neist lähim jääb uuringualast 100 meetri kaugusele, kaevandamine halvendab põhjavee kvaliteeti ja kättesaadavust ning teede olukorda, langeb kinnisvaraväärtus jne.

„Eelmise aasta lõpus oli volikogu nõus Rasivere karjääriga. See pole veel tööle hakanud, kuid tegi ärevaks, et vallavalitsus ei seisa meie eest. Kuna me ise pole piisavalt kompetentsed, kasutasime oma õiguste kaitseks advokaaditeenust,“ sõnas Anna Nilisk.

Külarahvas pani raha kokku ning palkas advokaadi. Külaselts pöördus kirjalikult vallavalitsuse poole. Otse kavandatava uuringuruumi kõrvale jäävate majade elanikud korjasid veel allkirju ning tegid esindaja abil eraldi pöördumise vallavalitsusele, volikogule, Harjumaa keskkonnateenistusele ja keskkonnaministeeriumile.

„Senine kogemus on näidanud, et karjääride omanikud ei pea kinni ühestki nõudmisest – kaevandamine segab und, kuna karjäärid töötavad sageli ka öösel ning liiva veetakse lahtistes autokastides, nii et see lendab mööda küla laiali,“ jutustas Anna Nilisk.

Silvanus Metsatööstus pakkus koostööd
Eelmisel nädalal oli Voose II uuringuruumile geoloogilise uuringu loa andmise taotlus arutluse all Anija vallavolikogus.

OÜ Silvanus Metsatööstus esindaja, mäeinsener Marina Vaganova ütles, et uuringuluba taotletakse 23 hektari suurusele alale Voose külas Taaramäel, see on eramaa. Eesmärk on esialgu selgitada välja seal asuva maavara levik ja kihi paksus. Eelmiste uuringute põhjal on teada, et seal leidub kruusliiva ja peeneteralist liiva, mida saab kasutada näiteks teede-ehituses.

„Tahame välja selgitada selle materjali kvaliteedi ja hinnata hilisemaid kaevandamisvõimalusi. Pärast uuringut koostatakse aruanne, mille maavarade komisjon kinnitab loodetavasti aktiivseks tarbevaruks. Hiljem on plaan taotleda sinna kaevandamis-õigus,“ rääkis ta.

Marina Vaganova osales ka volikogu maa- ja majanduskomisjoni istungil: „Kuna tagasiside oli negatiivne, on meil palve, et omavalitsus kindlasti kaaluks asja ja arutaks, kuidas saaks meie koostöö jätkuda. Küsimus ei ole oma tahtmise pealesurumises, vaid koostöö otsimises.“

Volikogu istungile oli tulnud ka mitu Voose küla elanikku. Tanel Talve märkis – kui kuulis plaanist teha kodukülla järjekordne karjäär, arvas ta, et tegemist on musta huumoriga.

„Hiljem sain teada, et asi on naljast kaugel ja tõepoolest on selline soov. Kui te olete Voosel käinud, siis kindlasti nõustute, et see on piirkonnas suhteliselt unikaalse loodusega koht. Nii ägedaid mägesid, metsi ja jõgesid siinkandis palju ei ole,“ lausus ta.

Tanel Talve märkis, et Voose küla asub keset Natura 2000 kaitseala ning veel ühe kaevanduse lubamine oleks kurnav nii kaitsealale kui külaelanikele – aastaid on küla vahel sõitnud suured kruusaveoautod ning kui veod muutuvad veel sagedasemaks, ei taha inimesed seal enam elada.

Ta rääkis ka, et küla arengukavas nähakse Voose küla  omapärase looduse tõttu perspektiivse turismipiirkonnana, kuid lageraied ja maasse löödud kopad pole turistile meeliköitev vaatepilt.

„Meie väikese küla ümber on juba neli karjääri – head inimesed, äkki aitab! Teeme sinna midagi muud,  kasutame Taaramäge kuidagi teistmoodi ära. Ärme vii seda mäge minema! See oleks kõige suurem lollus, sest mida me viie või kümne aasta pärast selle auguga teeme?“

Silvanus Metsatööstuse pakutud koostööst Tanel Talve palju ei arvanud. Ta kinnitas, et külarahvas pole positiivsetele asjadele vastu ning on alati valmis läbirääkimisteks, kuid senised koostööpakkujad on jaganud üksnes lubadusi: „Meile on lubatud kokku maad ja ilmad, kuid kus on siis need asfaltteed? Tahame midagi, millest oleks kasu nii külale kui kogu vallale – selle projekti puhul me seda kasu ei näe.“

Volikogu ei toeta uuringuruumile loa andmist
Anija vallavalitsus oli geoloogilise uuringu loa andmise vastu.

„Eestis puudub seni ehitusmaavarade kaevandamise ja kasutamise arengukava, Anija valla üldplaneeringus ei ole maavara kaevandamist antud piirkonnas ette nähtud, olemasolevate karjääride tõttu on piirkonna keskkonnataluvus ületatud ning Taaramäe maatükk asub maakondliku tähtsusega väärtuslikul maastikualal,“ põhjendas keskkonnaspetsialist Helle Palm.

Ka vallavolikogu oli sama meelt – ühehäälselt otsustati, et volikogu ei ole nõus geoloogilise uuringuloa andmisega OÜle Silvanus Metsatööstus eriotstarbelise ehitusliiva otsinguks Voose II uuringuruumis.

Helle Palm selgitas Sõnumitoojale, volikogu otsus ei tähenda veel seda, et uut karjääri kindlasti ei tule. Kui kohalik omavalitsus on vastu, saadab keskkonnaamet asja otsustada keskkonnaministeeriumile, kus sellega tegeleb maavarade komisjon.

„Kui leitakse, et tegemist on riikliku tähtsusega objektiga, ei pruugi meie vastuseis midagi tähendada. Esialgu võidakse põhjendada, et tegemist on alles uuringuloa taotlusega, kuid uuringud on seotud kulutustega ning on selge, et hiljem tahetakse seal hakata kaevandama. Kuid loodan väga, et nii ei lähe. Veebruaris oli keskkonnaministeeriumis ehitusmaavarade arengukava koostamise kohta ümarlaud, kus otsustati, et praegu karjääride tegemiseks uusi lube ei anta ,“ ütles ta.

Eelmine artikkelLoksa mälumäng
Järgmine artikkelBalti Spooni saepuru lendab naabertalu õuele