Viimikute tantsurühmal on uhiuued tanud

2014
Viimikute rahvatantsurühma uus tanu – Anseküla komplektist.

Toetust saadi mitmest fondist, 12 tanu valmistamiseks kulus üle 2700 euro.

Kuusalu naisrahvatantsurühmal Viimikud, keda juhendab Ilme Laagriküll, täitub 2017. aasta 3. detsembril 20 aastat tegevuse alustamisest. Veidi enne jõulupühi said rühma tantsijad endale rahvariiete juurde tanud, se­ni kasutasid nad peakattena tutt­mütse, mis vanarahva seas tulid kasutusele 19. sajandi keskel.
Viimikutel on Saaremaa Anseküla rahvariided, need saadi siis, kui rühma juhendas ka Tõnu Lindvet. Tema valis tantsurühmale Anseküla rahvarõivad.
Tanusid seni rühmal polnud. Nende valmistamiseks taotleti raha toetusfondidest, rahataotlusprojektid kirjutas Viimikute tantsija Maarika Rohi.
Projekti kogumaksumus oli 2772 eurot, sellest 1386 eurot saadi Eesti Kultuurkapitali rah­vakultuuri sihtkapitalist, 300 eurot Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt, 462 eurot Kuusalu vallavalitsuselt ning annetustest-heategevusaktsioonidest ja Viimikute oma­osalusest 624 eurot.
Tanude valmistamiseks võe­ti hinnapakkumisi mitmelt rahvarõivaste valmistajalt. Tanud telliti Rakverest Aale Käsitöö OÜst.
Naisrahvatantsurühmas Viimikud on 13 tantsijat. Praegu valmistutakse Harjumaa põlvkondade peoks ja juulis toimuvaks Europeadeks, mis tuleb sel aastal Soomes Turu linnas. Kas ja kuidas aasta lõpus juubelit tähistatakse, ei ole veel otsustatud.
Maarika Rohi: „Täname kõiki toetajaid ja häid inimesi, kes lauritsapäeval ostsid Viimikute tantsijate tehtud tooteid ning tegid annetusi!“