Valminud on Lahemaa koostöökogu statuudi projekt

909

Keskkonnaminister vastas Kuusalu vallavalitsuse kirjale.

Kuusalu vallavalitsus saatis sügisel keskkonnaminister Jaanus Tamkivile kirja ettepanekuga anda Lahemaa septembris moodustatud koostöökogule rahvuspargi nõukogu staatus.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv vastas sellele: „Peame koostöö tegemist ja kohaliku kogukonna ning huvigruppide kaasamist loodusobjektidega seotud otsuste tegemisse väga oluliseks, eriti selliste suurte alade puhul nagu Lahemaa. Meil on heameel, et Lahemaa rahvuspargi koostöökogu on moodustatud. Kui selline koostöövorm toimib, ei pea me selle staatuse muutmist vajalikuks.”

Keskkonnaameti Viru regiooni juhtivspetsialist Maret Vildak ütles, et väljatöötamisel on Lahemaa koostöökogu statuut, mida on juba tutvustatud juhtgrupile. Praegu on ettepanekute esitamise aeg, koosolek statuudi projekti arutamiseks tuleb veebruari esimeses pooles.

„Lisaks Lahemaale on koostöökogud tulemas ka teistes rahvusparkides, seega on statuut ka keskkonnaametis täiendaval arutamisel. Koostöökogu need eemärgid, mis sai esialgselt juhtgrupile antud, on üldjoontes samad, mis sügisel tõstatati. Selles osas teevad liikmed täiendamisettepanekuid,” märkis Maret Vildak.

Edasi tegutsetakse ka Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskavaga. Viru regiooni kaitse planeerimise spetsialistina kaitsekorralduskava väljatöötamist juhtinud Timo Kark teatas, et kava projektile esitati 98 ettepanekut, neist enamus koostöökogu sektsioonidest. Umbes 70 ettepanekut ja märkust on osaliselt või täielikult arvestatud – need olid seotud vooluveekogude ja nende puhastamise, külastamise, vaadete avamise-hooldamise, koolituste korraldamise ja kultuuripärandiga. Mida ei ole arvestatud, ei ole tema sõnul kaitsekorralduskavaga lahendatavad või pole neid väärtustest lähtuvalt võimalik arvestada.

Kaitsekorralduskava on retsenseerimisel, seejärel esitatakse komisjonile hinnangu andmiseks.

Ta lisas, et uuest aastast töötab Harju-Järva-Rapla regioonis, tema asemel on Viru regiooni kaitse planeerimise spetsialist Riina Kotter. Küll aga jätkab Timo Kark tööd Lahemaa kaitsekorralduskavaga.

Eelmine artikkelRaske liiklusõnnetus
Järgmine artikkelPärispea seltsimaja avamispeol esines „Eesti talendi” võitnud lehepillimängija