Valkla kodu klientuur ohustab küla turvalisust

3176

Valkla hooldekodu tegutseb mõisa territooriumil 1957. aastast. Esiplaanil Valkla kauplusehoone, millest osa on olnud kasutusel väravaputkana, kus istus valvur.
Eelmise nädala „Pealtnägija“ saade avalikustas ASi Hoolekandeteenused plaani muuta Valkla Kodu kliendiprofiili – tuua sinna kohtumäärusega suunatud psüühilise erivajadusega inimesed.

ETV saates „Pealtnägija“ räägiti, kuidas Valkla Kodu mõned kliendid on muutunud kohalikele inimestele ohtlikeks. Nad tülitavad külaelanikke, astuvad sisse kodudesse, on esinenud vargusi. Augusti keskel tungis hooldekodu klient Valkla hool­de­kodust kolm kilomeetrit eemal asuvasse metsatallu, peksis seal olnud meest, kodus olnud 8aastane laps sai põgenema ja kutsus isa appi. Kohal käis politsei.

Kui Valkla küla elanikud juhtunust mõni aeg hiljem kuulsid, võtsid nad nõuks hakata tegutsema, koostati kirjad Valkla Kodu omanikule ASile Hoolekandeteenused, Kuusalu vallavalitsusele, politseile. Sooviti infot, mis hooldekodus toimub, ning taheti teada, mida on ette võetud ümberkaudsete elanike turvalisuse tagamiseks.

„Pealtnägija“ oli eetris kolmapäeva, 25. septembri õhtul, neljapäeva, 26. septembri hommikul käisid Kuusalu vallavalitsuse istungil ASi Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno ja Valkla Kodu juhataja Toomas Merilai. Kohtumine oli kokku lepitud mitu nädalat varem, kuid sattus telesaatele järgnenud päevale, tõdes vallavanem Urmas Kirtsi, kes selgitas külalistele, et vallavalitsus soovis otsesest allikast infot kliendiprofiili muutustest Valkla Kodus ning ka seda, kuidas tagatakse klientide ja elanike turvalisus.

Nii vallavanem kui ka vallavalitsuse teised liikmed tõdesid istungil, et Valkla hooldekodu olemasolu ei ole seni sedavõrd häirinud. Kliendid on aastakümneid olnud heatahtlikud ja rahumeelsed psüühiliste erivajadustega inimesed, nendega ollakse harjunud, mõned jõuavad oma käikudega ka Valklast kaugemale, pahandusi ei ole.

Aktsiaseltsi teenuste direktor Liina Lanno selgitas psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuse spetsiifikat. Valklas osutatakse kaht liiki ööpäevaringset hoolekandeteenust. On psüühiliste erivajadustega inimesed, kelle puue on sünnijärgne, ja teised, kes selle omandanud haiguse või trauma tagajärjel. Nad omakorda jaotuvad haigeteks, kes on teenusel omal soovil, ja need, kes on suunatud teenusele kohtumääruse alusel, kuna ise ei suuda raviprotsessis osaleda ehk ravimeid võtta. Kui kõik teised kliendid võivad hooldekodus vabalt liikuda, siis viimaste puhul tuleb rakendada suuremat järelevalvet, on õigus nende liikumist piirata.

Ta lisas, et praegu on käimas ümberkorraldused – neile psüühiliste erivajadustega inimestele, kelle liikumist ei tohi piirata, ehitatakse järjest pereelamu-tüüpi kodusid, nagu on tehtud Kehrasse. Ka paljud Valkla elanikud on kavas üle viia sellistesse kodudesse. Valkla Kodu on aga plaan ümber teha kohtumääruse alusel teenusele suunatud psüühiliste erivajadustega inimeste jaoks. Kokku peaks selliseid kliente jääma kogu Eesti peale sadakond ning nad kõik oleksid Valklas. See annaks võimaluse kogu hooldekodu territoorium muuta kinniseks. Praegu on Valklas 164 klienti.

Valkla Kodu juhataja Toomas Merilai lisas, et viimasel ajal toimunud intsidendid on seotud just kohtumääruse alusel neile ravile suunatutega. Selliste haigete osakonnas on aknad kiletatud ja peale pandud piirajad. Trellide taha neid samas panna ei või, sest nad ei ole vangid, tubade uksi ei tohi lukustada.

Vallavalitsuse liikmete küsimusele, kuidas ei ole suudetud tagada turvalisust, vastasid külalised, et peamine põhjus on rahapuudus. Kuna töötasud on väikesed, pole võimalik palgata selliste haigete ohjeldamiseks vajaminevat personali. Enam ei ole ka hooldekodus väravavalvureid, territooriumi piirav aed põgenejaid kinni ei pea.

Toomas Merilai sõnul on Valklas praegu probleemseid hoolealuseid viis – nad on leidlikud, põgenevad mitu korda nädalas. Iga kord, kui avastatakse, et keegi on jooksus, kutsutakse politsei.

Liina Lanno märkis, et vargused on soovist saada kojusõiduks raha – enamasti on põgenemise eesmärk jõuda oma lähedaste juurde.
Ta kõneles, et AS Hoolekandeteenused on riiklik asutus, tööd suunab sotsiaalministeerium. Et lahendada kohtumäärusega teenusele suunatud klientide valveküsimus, oleks vaja pearaha suurendada 100 protsenti. Ministeerium on kavandanud vajaminevad summad riigieelarvesse, kuid seda alles hakatakse riigikogus menetlema.

Vallavalitsus jäi kohtumise lõpuks seisukohale, teenust saab osutada, kui selleks vajalikud tingimused on täidetud. Praegu ei ole. Valkla Kodu peab tagama külaelanike turvalisuse, kui seda ei suuda, siis andma ministeeriumile teada, et ei saa teenust osutada. Vallavalitsus lubas omalt poolt samuti ministeeriumile märku anda, et probleemile tuleb leida lahendus.

Külarahvas – kas endine olukord või hooldekodu panna kinni.

Möödunud reedel toimus Valklas külakoosolek. Külaelanikud olid ühel meelel, et nad ei ole hooldekodu klientuuri muutmisega nõus. Külarahva koostatud uues pöördumises vallavalitsusele ja ASile Hoolekandeteenused on öeldud, et kinnist hoolekandeasutust nad Valklasse ei soovi. Hooldekodu jätkaku tööd samasuguste klientidega, taastatagu eelnenud olukord, mil probleeme ei tekkinud. Kui seda ei tehta, siis lõpetatagu Valklas hooldekodu töö.

Valkla elanik Katrin Mänd: „Me ei taha kinnist institutsiooni ega toeta plaani, et AS Hoolekandeteenused taotleb Valkla jaoks raha juurde ja teeb siin ümberkorraldused. See on oht kogu vallale. Valkla on mereäärne rahulik kant, ilus koht, pealinnale lähedal, inimesed rajavad siia kodusid. Kinnine asutus ja turvalisuse probleemid teevad meist Vasalemma-sarnase koha. Elanikud on hirmul, varasematel aegadel me hooldekodu kliente ei kartnud, ajasime nendega juttu, tegime nalja. Nüüd ei julge välja minna, ka minu pereliikmeid on tülitatud.“

Vallavanem Urmas Kirtsi: „Valkla on suvituspiirkonna värav, kinnine asutus ei ole sellises kohas otstarbekas. Vallavalitsus on solvunud, et profiilimuutust ning turvalisuse tagamise meetmeid pole meie ega kogukonnaga läbi arutatud. Hoolimata võimalikust töökohtade kaotusest on kõige olulisem, et inimestele oleks tagatud turvaline elukeskkond.“

Valkla ja ümberkaudsete kü­la­de elanikud on koostanud pöördumise, mille edastavad Valkla Kodus korraldatavas ümarlauas sotsiaalministeeriumile, ASile Hoolekandeteenused, vallavalitsusele ja politseile.

Pöördumises on öeldud: „Meie nõue on, et kohtumäärusega ööpäevaringselt erihooldusteenusele paigutatud isikud viiakse välja Valkla Kodust, paigutatakse võimalikult kiiresti ümber selleks ettevalmistatud ja nõuetele vastavasse kinnisesse asutusse, kus nende järelevalve on tagatud.“

Nad taotlevad, et vallavalitsus määraks ametniku, kes teeb järelevalvet, et nõudmised täidetaks, ning informeeriks hooldekodu mõjuala elanikke, kuidas kulgeb kinnise osakonna klientide väljaviimine Valkla Kodust. Seniks soovivad nad, et kinnise režiimi kliendid varustataks ühtse riietusega, et neid oleks võimalik tuvastada väljaspool hooldekodu. Veel teevad ettepaneku, et kinnisele režiimile määratud isikud ei tohiks väljuda hooldekodu alalt, poeostud tehku nende eest ainult Valkla Kodu töötajad, sisse oleks seatud avalik ööpäevaringne infoliin.

Eelmine artikkelRaasiku rattaralli tulemused
Järgmine artikkelAnija ja Raasiku vallavalitsused kutsusid õpetajad tänuüritusele