Üks küsimus

944

Facebookis on arutatud, kas Kodukoha Eest, Üheskoos ja IRL on sõlminud Raasiku valla koalitsiooni- või koostöölepingu. Millise dokumendi on kolme valimisnimekirja esindajad allkirjastanud ja mida see sisaldab?

Vastab Raasiku  vallavolikogu esimees ANTS KIVIMÄE:

„Valimisliidud Kodukoha Eest ja Üheskoos ning erakond Isamaa ja Res Publica Liit sõlmisid 27. oktoobril koostöölepingu, mitte koalitsioonilepingu, nagu seda on ekslikult mõnel pool nimetatud. Leidsime, et meil pole koalitsioonis erimeelsusi ning meie eesmärgid on sarnased. Lähtume valla arengukavast, mida pole mõtet koostöölepingusse ümber jutustada.

Koalitsioonileping  on riikide või parteide vahel sõlmitav kokkulepe ühiste eesmärkide saavutamiseks. Seega me ei ole koalitsioonilepingu osapooled.

Koalitsioonilepinguni jõuame siis, kui selleks on tungiv vajadus. Praegu veel ei tea, mis selle vajaduse võiks tingida, aga kui tuleb mõni muutus, oleme valmis koalitsioonilepingu koostama – kirjutama koostööpõhimõtted tõsisemalt, pikemalt ja paksemalt.

Meie lepingus ei leidu midagi salajast ega salaprotokolle. See on kinni harjumustes ja mõttelaadis. Kui oled ise sirge ja aus, pead ümbritsevaid inimesi samade väärtuste kandjaiks ja ilmselt toimib asi ka vastupidiselt.

Meie koostööleping on ühel lehel ja kõigi üheksa volikogu liikme poolt allkirjastatud. See sisaldab aluspõhimõtteid. Kõikide tegevuste aluseks on arengukava. Volikogu komisjonide otsuste kvaliteedi tagamiseks tuleb kaasata komisjonidesse võimekaid spetsialiste. Meie prioriteedid on tegevused, mis suunatud inimeste heaolu parendamiseks. Tuleb tagada otsuste läbipaistvus ja seadusandlusele vastavus igal tasandil. Tuleb leida erinevaid kaasrahastuse ja laenude võimalusi, et saavutada arengukavas toodud eesmärgid.

Edasi tuleb meie nägemus volikogu ametitest ja deklaratsioon, et vallavanema leiame avaliku konkursi korras.“

Eelmine artikkelFalco Cupilt 4 medalit
Järgmine artikkelAdvendiaeg on alanud ja kuuskedel süüdati küünlad