Pikvalased said teada koalitsiooni plaanidest

1371

Anija valla uue koalitsiooni neli esindajat külastasid Pikva-Arava külaseltsi.
Anija vallavolikogu liikmed JÜRI LILLSOO ja JAANUS KALEV Keskerakonna nimekirjast ning JAAN ORUAAS ja TANEL TALVE valimisliidust Anija Ühendus pühapäeval Pikva-Arava seltsimajas.

Möödunud pühapäeval külastasid Anija vallavolikogu esimees Jaanus Kalev, aseesimees Jaan Oruaas, volikogu sot­siaal- ja kogukonnakomisjoni esimees Jüri Lillsoo ning selle aseesimees Tanel Talve Pikva-Arava külaseltsi, et tutvustada plaane ja vastata küsimustele.

Külaseltsi liige Marianne Leis rääkis, et otsustasid uue koalitsiooni liikmed esinema kutsuda, sest külainimesed on aktiivsed ning huvitatud, millised arengud Anija valda ees ootavad.

Volikogu esimees Jaanus Kalev sõnas kohtumisel sissejuhatuseks, et uuel volikogul on tööd palju: „Töötame paralleelselt mitmete asjadega – vallaelu jooksvate küsimuste, vallavanema konkursi  ja koalitsioonilepingu lõpliku vormistamisega.“

Ta rõhutas, et üheks olulisemaks küsimuseks on esmalt parandada infovahetust nii eesti- kui vene keeles: „Anija vallas elab kokku 32 eri rahvuse esindajaid. Enamik mitte-eestlasi kõneleb vene keelt. Kui enne valimisi nendega vestlesin, siis tuli välja, nende informeeritus valla elust on väga puudulik. On eesmärk seada sisse kakskeelne infovahetus.“

Külalised tutvustasid sotsiaal- ja kogukonnakomisjoni. Varem oli vallavolikogus vaid sotsiaalkomisjon. Esimees Jüri Lillsoo selgitas, et komisjoni töö aluseks on põhimäärus, nüüd tuleb põhimäärust täiendada kogukonda puudutavate sätetega.
Tanel Talve lisas, et komisjoni töö ei ole veel täie hooga käima läinud, kuid kavas on liikuda vallas ringi ning tutvuda külade ja nende probleemidega.

Külalised ütlesid, et koalitsioonileping ei ole lõpuni valmis, kuid prioriteet on pöörata valla elanike arvu vähenemine kasvuks.  Kui valda tuleb rohkem sissekirjutusega elanikke, kasvab tulumaksubaas, vallaeel­arvesse tuleb rohkem raha. Samas rõhutasid nad, et kõige jaoks, mis vallas tegemist vajaks, eelarves kunagi raha ei jagu.

Jaan Oruaas tutvustas valdkondi, millega volikogu tegeleb: „Haridus on oluline küsimus, kuid peame arvestama kavaga, mille riik välja töötab, ja vastavalt sellele leidma parima lahenduse. Vallaametnike arvu on möödunud aastatel kärbitud, kindlasti tuleb üle vaadata töökohustused ja -stiilid. Külade puhul on esmatähtsad kindlasti teed. Tuleb koostada teehoiukava ja korrastada teede register. Minu arvates peaks vallavalitsuses tegelema selle temaatikaga üks spetsialist.“

Ettevõtluse kohta laususid külalised, et seda volikogu otseselt reguleerida ei saa, kuid igasugune ettevõtlus on oodatud. Tanel Talve rõhutas ka väikeettevõtluse tähtsust ning ettevõtluse mitmekesisust: „Vallas võiks olla ettevõtlusnõustaja, kes oskaks abiks olla ettevõtluse alustamisel ning oleks tuttav ka Euroopa Liidu toetuste võimaluste ja süsteemidega. Olen alustanud valla turismistrateegia väljatöötamisega. Väga raske on turismi arendada, kui ei ole ühtset plaani.“

Pikvalased küsisid, miks remonditi vallamaja enne Kehra kooli algklasside hoonet. Jaan Oruaas vastas, et koolimaja on seest remonditud.
Kuulama tulnud inimesed pakkusid välja võimaluse, et valda sissekirjutatud ja Tallinnas tööl käivatele inimestele võiks vald kompenseerida ühistranspordi kulu pealinnas, sest vallale laekuv tulumaks korvaks selle. Tanel Talve vastas, et ettepaneku üle tuleb mõelda.

Küsiti ka, kas teedele oleks võimalik seada kiiruse ja sõidukite massi piiranguid, kuna mõnel teel kihutavad suured rekkad lubatust kiiremini. Vastati, et võimalus on küll olemas, kuid et liiklusmärkidest kinni peetaks, peab seda kuidagi kontrollima.

Uuriti ka kergliiklustee võimaluse kohta Kehrast Pikvani. Jaan Oruaas vastas, et kui igale poole valda teha kergliiklusteed, siis järgmiseks paarikümneks aastaks valla eelarvest mujale raha ei jätku. Kavas on rajada kergliiklustee Kehrast Kaunissaarde, see puudutab osaliselt ka Pikva elanikke. Tanel Talve sõnas, et kergliiklusteede puhul tuleks uurida Euroopa Liidu toetuste kasutamise võimalusi. Lõpetuseks soovitas ta olla elanikel endil aktiivsed ning murede ja küsimuste korral pöörduda vallavolikogu komisjonide poole.

Anija valla koalitsioonileping peaks valmis saama selle nädala sees ning olema seejärel kättesaadav valla kodulehel.

Eelmine artikkelFalco Cupilt 4 medalit
Järgmine artikkelAdvendiaeg on alanud ja kuuskedel süüdati küünlad