Tuleohutusest ja koostööst

2376

Ohutusealase olukorra parandamine ja õnnetuste ärahoidmine on kõikide ühine ülesanne ja tegevus. Omavalitsuste parema kaasamise nimel soovib pääste­amet tõhustada koostööd, Põhja päästekeskus kohtub lähiajal Harju maakonna kõikide omavalitsustega.
Soovime keskenduda iga omavalitsuse piirkonnas toimuvale päästetöö, tuleohutuse, ennetustöö ja elanikkonnakaitse teemade kaudu. Kohtumised planeeritakse ette, päästekeskus kirjeldab iga omavalitsuse ohutusealase olukorra ja toob välja teemad, mida soovime arutada süvitsi.
Kohtumistel on teemade ring erinev tulenevalt konkreetses omavalitsuses avalduvatest probleemidest. Osaliselt teemad siiski kattuvad ja nendest räägime kõikides külastatavates omavalitsuses.
Igas omavalitsuses soovime kindlasti rääkida 2015. aastal tehtavatest kodunõustamistest. Kodunõustamine on tegevus, mida päästeamet pakub igaühele, kes soovib oma koduse tuleohutuse kohta rohkem teada. Püüame jõuda ka selliste inimesteni, kellel igapäevase toimetuleku kõrvalt ohutusteemade peale mõtlemiseks aega napib. Kodunõustamise käigus vaatame üle inimeste elamise, anname tuleohutusealast nõu ja vajadusel paigaldame suitsuanduri.
Eesmärk on anda inimestele nõu nende elupaigas. Aidatakse mõista tulega seonduvaid ohte nende enda kodus ja selle ümbruses, hinnata elektri- ja kütteseadmete korrashoidu, lisaks selgitatakse riske lahtise tule kasutamisel ning suitsuanduri vajalikkust ja tööpõhimõtteid. Kodunõustamise saamiseks on kõige lihtsam helistada päästeala infotelefonile 1524.
Kodunõustamisi viivad läbi inimese elupaigale lähimate vabatahtlike või kutseliste  päästekomandode päästjad. Omavalitsuse toetus on oluline, et meie kodunõustajad läheksid just sinna, kus seda kõige rohkem on vaja.
Ühe kindla teemana omavalitsuse kohtumisel on kõne all ka vallas või linnas asuvate päästeala vabatahtlike toetamine ning koostöö nendega. Vabatahtlikud on ohutusealase võrgustiku üks oluline osa ja oma tegevusega toetavad nad kogukondlikku turvalisust. Enamasti on vabatahtlikud päästjad ning kohalikud omavalitsused omavahel tihedalt seotud erinevate toetuste ja koostöövormide ning päästekeskusel jääb üle vaid omavalitsusi kiita vabatahtlike päästjate tegevuse toetamise eest.
Eelarvekärbete osas ei ole päästeteenistus ja meie poolt pakutav turvalisus märgatavalt kannatanud. Kulude kokkuhoiu taustal oleme juba pikemat aega otsinud võimalusi ja seadnud eesmärke oma tegevuse efektiivsemaks muutmise osas. Kindlasti panustame tulevikus rohkem ennetusse, kuna see on parim võimalus tulekahjude ja hukkunute arvu vähendamisel. Ennetuses osalevad kõik päästeameti töötajad. Kutsume üles kõiki koostööpartnereid ohutusele vaatama just ennetavate tegevuste kaudu. Ka reageerimisel on oluline efektiivsus ja just kiirus. Sellest tulenevalt arendame oma päästevõimekust kiiremaks ja kasutame uusi tehnilisi ning tehnoloogilisi lahendusi, et kiiremini ja paremini pääste inimesi ning lahendada päästesündmusi.
Planeeringute, ehitusprojektide ja kasutuslubade osas viime omavalitsustele sõnumi, et menetlus­protsess algab kohalikust omavalitsusest ja seejärel jõuavad inimesed oma dokumentidega pääste­ametisse. Omavalitsusel on väga oluline roll oma territooriumil ja elanike turvalisuse tagamisel.

Eelmine artikkelMeie pidu kannab pealkirja „Regilaul ja karuäke“
Järgmine artikkelKehra kooli direktor lahkub töölt