Kehra kooli direktor lahkub töölt

1722

Kolm aastat Kehra gümnaasiumi direktorina töötanud IVO TUPITS viimane tööpäev on juuni alguses.

Anija vallavanem Arvi Karotam ütles, et töösuhe Kehra gümnaasiumi direktoriga lõpeb 4. juunil: „Kooli tulevikuvisiooni töögrupi aruande koostamise eesmärk oli eelkõige hetkeseisu analüüs, mis on aluseks gümnaasiumi tulevase arenguvisiooni koostamiseks. Siin on direktori roll väga oluline.“
Arvi Karotam: „Iga asutus ja organisatsioon on kuigivõrd oma juhi nägu. Leian, et meie vallas on palju asju, mida tuleks värskendada ja muuta kaasaegsemaks. Gümnaasium on valla jaoks väga tähtis, kui mitte kõige tähtsam asutus, et kool edasi areneks, on vaja uut mõtteviisi ja energilist juhti.“
Ta lisas, et uus koolijuht peaks olema ennekõike entusiastlik visionäär, kes suudaks oma visioonid ka ellu viia: „Kehra gümnaasiumi hetkeseisu analüüs on valmis ning selle põhjal ootame uuelt koolijuhilt selget tulevikuvisiooni. Loomulikult peab talle siin toeks olema nii vallavalitsus kui ka kogu pedagoogiline kollektiiv. Meil on väga palju tublisid õpetajaid, kelle kogemustele ja oskustele toetudes on uuel direktoril kindlasti seda kergem teha.“
Vallavalitsus moodustas Kehra gümnaasiumi uue direktori valimiseks konkursikomisjoni, mille esimees on vallavanem Arvi Karotam. Komisjoni kuuluvad veel abivallavanem Marge Raja, volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Kaisa Tamkivi, majanduskomisjoni esimees Andrus Nilisk  ning MTÜ Kehra Kooli Vilistlased liige Epp Joab.
Uus direktor peaks olema valitud hiljemalt 1. augustiks.
„Loodame, et koolijuhi leidmisega ei lähe nii nagu vallasekretäriga, kus oleme pidanud tegema kolm konkurssi. Eeldame, et kandideerima tulevad inimesed, kellel on lisaks juhi kogemusele ka kindel plaan, mida siin ellu viia. Olen optimist ja usun, et leiame sellise inimese,“ lausus Arvi Karotam.
Tema sõnul on oluline, et vallavolikogu teeks veel maikuu istungil (see toimub neljapäeval, 21. mail – toim) otsuse, millisena ja millistel tingimustel Kehra gümnaasium jätkab.
„Usun, et volikogu teeb gümnaasiumi jätkamise osas oma otsuse. Töögrupi tehtud analüüsi põhjal on otsustamine võimalik,“ märkis ta.
Volikogu mitu komisjoni on jõudnud seisukohale, et Kehra kool peaks jätkama tugeva põhikoolina.
„Ilmselt hakkavad edukad põhikoolilõpetajad pürgima riigigümnaasiumisse, mis annab hea taseme kõrgkooli astumiseks.  On küsimus, kas meie gümnaasum suudab konkureerida riigigümnaasiumiga,“    lausus    vallavanem.
Ta lisas: „Meie põhieesmärk on anda oma lastele tugev põhiharidus ja luua turvaline õpikeskkond.Lapsed ja lapsevanemad ootavad eelkõige seda, et Kehras saaks väga hea koolihariduse, seejärel teha valik, kas jääda edasi õppima Kehra gümnaasiumisse, kandideerida eliitgümnaasiumisse või jätkata kutsekoolis.“

Eelmine artikkelTuleohutusest ja koostööst
Järgmine artikkelKuusalu lavastus „Ninatark muna“ võitis üleriigilise festivali