Tektoon-A ja Kotka-Rist võivad 1. juunist kütusemüüki jätkata

4818

Maikuu on tanklafirmadele üleminekuaeg, et maksuametiga kokku leppida tagatisrahas ja saada uus registreering.


Tektoon-A tankla Kiius on ligi 900 elanikuga aleviku jaoks ka ainus kohalik toidupood.

Aprilli alguses jõustusid vedelkütuse seaduse muudatused, neist olulisim sätestab kütusemüüjatele tagatissumma, mis on minimaalselt 100 000 eurot.
Vedelkütuse müüjate majandustegevuse registris tehtud registreeringud kaotavad 31. maist 2011 kehtivuse ning need, kes soovivad tegevust jätkata, peavad esitama taotluse maksu- ja tolliametile. Seadus lubab maksuametil määrata ka madalamat tagatisraha olenevalt sellest, kui seadusekuulekalt on ettevõte siiani tegutsenud.

Maikuu jooksul määrab amet kütusemüüjale temalt nõutava tagatise suuruse, registrisse kantakse ja alates 1. juunist saavad vedelkütuse müügiga tegeleda need ettevõtted, kes on selleks ajaks tagatissumma tasunud.

Seadust muudeti selleks, et vältida vedelkütuse aktsiisiladudes käibemaksupettusi, ent see laieneb ka kõigile teistele müügifirmadele kuni väiketanklateni.
Uurisime, kuidas läheb meie kandi väiketanklatel, kas neil on kokkulepped saavutatud ning võivad tegevust jätkata.

Tektoon-A tanklat kutsutakse Kiiu marketiks
Kuusalu vallas Kiius töötab 1992. aastast Tektoon-A bensiinijaam, samanimeline firma loodi kolhoosi automajandi baasil.

Ettevõtte juht Andres Oja ütleb, et sai maksuametiga tagatisraha asjus kokkuleppele nädal tagasi ning võib vedelkütusega kauplemist jätkata. Tagatisraha suurust ta avalikustada ei soovi, kuid sõnab, et maksuamet tuli vastu ning määras summa, mis on ettevõtte suutlikkuse piirides.

„Kuigi selline nõue on meiesugustele väikestele kütusemüüjatele iseenesest ebaõiglane. Sarnaseid ühe tanklaga ettevõtteid on Eestis 150 või enam, teeme oma igapäevast tööd. See on kohalik ettevõtluse vorm, aga meid pandi ühte punti suurte petturitega. Tuli täita hulk tabeleid ja aruandeid, maksuameti komisjon vaatas, kas oleme end tõestanud ning otsustas summa suuruse,“ kommenteerib Andres Oja.

Tektoon-A tegevuses on kolm valdkonda – tankla, bussid ja autoülevaatus, mis toetavad üksteist ning aitavad konkurentsis püsima jääda, lisab ta.

„Ettevõtte loomisel oli minu põhiline eesmärk luua töökohad, et anda kindlustunne töötajatele ja nende pereliikmetele. Oleme tänaseni püsinud stabiilse firmana, palgamaksmisega pole 18 tegevus­aasta jooksul tõrkeid olnud.“

Töötajaid on OÜs Tektoon-A 13, neist bussijuhte 4. Mitmel töötajal on bussijuhipaberid, kui tarvis, lähevad nemadki liinile. Bussiga sõidab vajadusel ka ettevõtte juht. Kuusalu vallaga on sõlmitud lepingud õpilasteveoks.

Andres Oja on seda meelt, et õpilasliinide lepingud bussifirmadega võiksid olla pikemaks perioodiks, see annaks kindluse osta uued bussid.

Tektoon-A on eriline veel selle poolest, et Kiiu tankla täidab veidi rohkem kui aasta aleviku ainsa toidukaupluse rolli. Kui Teeroosi toidupood 2009. aasta lõpus uksed sulges, hakkasid Kiiu aleviku elanikud paluma, et tankla müüks peale karastusjookide ja maiustuste ka saia-leiba, piima, vorsti. Alates mullu märtsist on see võimalik ning nüüd kutsutakse Tektoon-A bensiinijaama rahvasuus kohalikuks marketiks. Peamiselt ostavad söögikraami pensionärid, kellel on raske minna Kuusalu poodidesse, või siis unustajad, kui mujalt on midagi olulist jäänud toomata.  
       
Kütusemüüjate jaoks tehtud seadusemuudatuse ja selle tagajärgede kohta nendib Andres Oja veel, et juba saadavad e-kirju pakkujad, kes on valmis pankrotistuvaid tanklaid üles ostma.

Kuusalus ja Kolgas
Kuusalu viaduktil asuv bensiinijaam kuulub Alexela jaemüügiketti. Suurtele jaemüüjatele kehtib samuti tagatissumma nõue, ent neile on selle tasumine tunduvalt jõukohasem kui väikestele ettevõtetele. Seega ei mõjuta seadusemuudatused Kuusalu bensiinijaama püsimajäämist.

Kolga bensiinijaam on samuti endine kolhoositankla. Seal tegutseb OÜ Inndex. Firma juht Ain Polma ütles, et üritatakse tegevust jätkata, maksuametile on tagatisraha taotlus esitatud, kuid praegu on veel vara öelda, kui suur summa määratakse. Kui see on mõistlikkuse piirides ja proportsioonis, siis probleemi pole, lisas ta.

Kotka-Rist ning Loksa
Kuusalu vallas Kotka külas, Võsu-Loksa teeristis on 14 aastat töötanud Kotkaristi tankla. OÜ Kotka-Rist juht Valler Veeleid teatas, et bensiinijaam saab edasi tegutseda, firma on uuesti registreeritud vedelkütuse müüjaks, võib kaubelda. Maksuametile tuli koostada kokkuleppe saavutamiseks pikk seletuskiri.
Loksa sissesõidul asub Reinoil OÜ bensiinijaam. Ettevõtte juht Marko Kalev sõnas, et maksuametiga aetakse asju, kas ja kuidas jätkatakse, pole praegu teada.

Kehras veel selgust pole
Ka Kehra külje all aastaid tegutsev bensiinijaam on loodud endise sovhoositankla baasil. See on vahetanud omanikke, alates 2007. aastast kuulub OÜle Mirtezor.

Firma juht Marite Rebrova tõdes, et veel ei tea, kas õnnestub kütusemüüjana jätkata: „Võtsime juristi, koostame dokumente maksuametile esitamiseks.
Meil on väike firma, 100 000eurose tagatisraha maksmine oleks katastroof ning loodame, et saame selle summa madalamaks. Meil on siin ka väike pood, aga kütusemüüki ei tohi enam 1. juunist teha, kui maksu­amet määrab üle jõu käiva tagatise ja ei ole võimalik uuesti registreerida.“

Eelmine artikkelKulupõleng Kolgakülas
Järgmine artikkelLahemaa rahvuspargil täitub 1. juunil 40 aastat