Teistes koolides möödus õpetajate päev rahulikult

1107

Sõnumitooja uuris, kuidas tähistati õpetajate päeva teistes koolides.

Alavere põhikoolis tähistati õpetajate päeva 30. septembril. Tunde andsid vanimad ehk 9. klassi õpilased. Õpetajatele kaeti kodunduse klassi söögilaud ning neile oli seal loeng „Eriavajadusega õpilane koolis“. Pärast tunde oli 5.-8. klassile mälumäng. 5. oktoobril käis 9. klass ka lasteaialapsi õpetamas, lastega mängiti, neile loeti ette raamatuid ja joonistati.

Direktor Renna Reisi sõnul on koolis õpetajate päeva enam-vähem samamoodi tähistatud viis aastat. Ta kinnitas, et distsipliini mõttes on see kõikidele koolidele raske päev ning märkis, et ka nende koolis on olnud probleeme, kuid viimased kolm-neli aastat, mil õpetajate päevaks on väga tõsiselt valmistutud, on kõik sujunud rahulikult.

„Üheksanda klassi põhiüles­anne sel päeval on tundide andmine ning on hea, et neile see meeldib,“ lausus direktor.

Aruküla põhikooli õpetajad tähistasid ametipäeva 5. oktoobril Tallinnas bowlingut mängides. Koolis olid sel ajal 9. klassi juhataja ja õppealajuhataja, kes jälgisid, et päev kulgeks kenasti, koolitunde andsid traditsiooniliselt 9. klassi õpilased. Tunnid olid viis minutit lühemad kui tavaliselt. Direktor Avo Möls ütles Raasiku juhtumi kommentaariks, et tegemist on ühe laste lollusega, milleks ei saa koolijuht ega õpetajad valmis olla.

Kehra gümnaasiumis on õpetajaile ametipäeval tavaliselt koolitus, veidi lühemates tundides õpetavad lõpu­klasside õpilased. Direktor Urve Rannaääre rääkis, et õpetajate päevad püütakse teha pidulikuks, hommikul on aktus, kus niiöelda võim antakse üle õpilastele, pärastlõunal võtavad õpetajad selle pidulikult tagasi.

„Minu ajal pole õpetajate päeval kordagi ekstsesse olnud. Mulle tundub, et meie ühiskond on muutunud alkoholi suhtes taunivamaks ning see on jõudnud õpilasteni,“ kinnitas ta.

Koolijuht lisas, et erinevalt põhikooli lõpetajatest on gümnaasiumi lõpuklassi noored juba täiskasvanud inimesed.

Raasiku koolis toimunu kohta arvas Urve Rannaääre, et tilk tõrva võib rikkuda kogu meepoti, kuid ta nägi juhtunus ka positiivset: „Kui niisugune asi juhtub, annab see võimaluse probleemiga tegelda. Nüüd on neil põhjust lastega tõsiselt rääkida ja ehk jätab nii mõnigi edaspidi sarnase rumaluse tegemata.“

Kolga keskkoolis tähistati õpetajate päeva reedel, 7. oktoobril. Tunde andis 12. klass, kes pärast seda kutsus õpetajad ühisesse kohvilauda.

Direktor Tõnu Valdma rääkis, et vahepeal käisid õpetajad koolimajast väljas, külastasid Uuris Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu. Kooli jäid koos õpilastega 12. klassi juhataja ja veel üks pedagoog.

„Lapsed olid väga tragid, distsipliin oli koolis isegi parem, kui on tavalisel koolipäeval. Nooremad õpilased olid isegi mures, et nalja ei saanudki, tundides tuli tõsist tööd teha,“ lausus ta.    

Kuusalu keskkoolis andis juhtkond kolmapäeva esimese tunni ajal toimunud aktusel samuti abiturientidele võimu üle, teatas direktor Vello Sats. Menda Kirsmaa ja Saima Kallion­sivu viisid pedagoogid Kuusallu, kus tutvustasid programmiga „Ajad ja majad“ aleviku ajalugu. Koolis toimunu eest vastutasid 12. klasside klassijuhatajad ja majandusjuhataja. Alevikus olid mitmel pool väikesed esinemised, vennastekoguduse hoone juures laulis Lea Ojamäe. Kännulille kohvikus maitsti vallavalitsuse saadetud kringleid.

Vello Sats: „Abituriendid lahendasid koolis probleeme pedagoogiliselt õigesti. Oli õpilasi, kes jäid suitsetamisega vahele.“

Loksa gümnaasiumis tahtis direktor Õnnela Tedrekin abiturientide tunniandmise ära jätta, kuna eelmisel aastal tuli lapsevanematelt tagasiside, et tundides ei õpitud, tehti ka rumalusi: „Õpetajate ja õpilaste soovil siiski toimus tunniandmine, aga väiksemas mahus, tunnid olid 35minutilised ja õpilased andsid kolm esimest tundi. Edaspidiseks tuleb välja töötada kriteeriumid, missuguse õppeedukuse ja hoolsusega klassid saavad õiguse asendada õpetajaid, et tublidele klassidele ei tehtaks liiga. Kui kriteeriumidele ei vasta, õpilased tunde ei anna.“  

Pikavere lasteaed-algkoolis oli kogu möödunud nädal pühendatud õpetajatele. Iga päeva teisel vahetunnil korraldas 6. klass õpetajaile saalis mõne võistluse. Õpetajate päeva tähistati reedel. Siis andsid õpetajate asemel tunde 6. klassi õpilased, kes olid eelnevalt aineõpetajatega läbi rääkinud, mida tundides tehakse-õpetatakse. Ka õpetajad pidid sel päeval õppima  – töö­õpetuse tunnis tuli viltida oma initsiaalid, kehalises kasvatuses toimus keksuvõistlus ja eesti keele tunnis luua luuletus asendusõpetajast. Koolilõuna asemel oli 6. klass katnud kohvilaua võileibade, salati ja kookidega ning aktuse ajal esitasid lühinäidendi ja andsid kontserdi.

Pärast koolipäeva lõppu käisid õpetajad Tallinnas Toompeal külas riigikogu liikmel, endisel vallavanemal Andre Sepal.

Direktor Maiu Plumer kinnitas, et õpetajad hoidsid asendajail päeva jooksul pilku peal.

Vihasoo lasteaias-algkoolis on varasematel aastatel käinud tunde andmas Loksa kooli 11. klassi õpilased. Tänavu toimusid tunnid oma klassi­õpetajatega. Pärast sõid õpetajad kringlit ning õppisid üheskoos viltimist.

Eelmine artikkelPõles oksahunnik
Järgmine artikkelKehras algas uue ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus