Talveks peab Kuusalu pastoraat saama uue katuse

2744
Kuusalu pastoraat põles 24. aprillil. Maja on seest puhastatud ning saanud ajutise katuse.

Kuusalu vald annab pastoraadi katuse ehitamiseks vajaminevast summast ligi kolmandiku – koos annetustega
50 000 eurot.

Kuusalu vallavolikogu kinnitas lisaeelarve, millest 50 000 eurot antakse Kuusalu kogudusele põlengu tõttu kannatada saanud pastoraadihoonele uue katuse ehitamiseks. Sellest summast 6460 eurot on Kuusalu vallavalitsuse kontole tehtud annetused pastoraadi taastamise toetuseks.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles istungil, et esialgsete hinnangute järgi võiks pastoraadi katuse ja vahelagede maksumus olla umbes 141 000 eurot: „Vald annab 50 000 eurot eeldusel, et samas suurusjärgus toetab ka Eesti riik ja kirik. Kultuuriminister Urve Tiidus tutvus lauritsapäeva pidustuste päeval kohapeal olukorraga.“
Eelarvekomisjoni esimees Margus Soom lisas: „Võtke seda rahaeraldust toetusena Kuusalu kogukonnale ja kogudusele. See hoone on tähtis nii meile kui ka kogu Eesti riigile.“
Urmas Kirtsi lisas, et 150 000 euroga pastoraati täies mahus üles ei ehita: „Ajutine katus tuleb asendada enne talve korraliku katusega, et peaks lumele vastu. Kui tahame, et maja saaks taastada, tuleb see töö kohe sügisel ära teha. Oleme koguduse esindajatega rääkinud, kindlasti peaks tulevikus olema pastoraat avalikus kasutuses, ja mitte ainult kasutatud riiete jagamiskohana, vaid laiemalt. On diskussiooni küsimus, mis oleks sinna parim – kas pansionaat või muuseum või midagi muud.“
Ta märkis, et muinsuskaitse on aktsepteerinud katuseaknaid maja lõunapoolsel küljel, võimalik on välja ehitada ja kasutusele võtta ka pastoraadi pööningukorrus.
EELK Kuusalu koguduse õpetaja Jaanus Jalakas rääkis, et lootus oli saada katuseprojekt valmis kiiremini, ent esialgne lepingupartner ei täitnud lubadusi. Seetõttu tellis kogudus uue projekti Aleksander Skolimowski firmalt ASE OÜ. Projektile eelnes muinsuskaitse eritingimuste koostamine. Mõlemad tööd said kooskõlastuse muinsuskaitseametis. Nüüd hakkab kogudus võtma ehitusfirmadelt hinnapakkumisi.
Jaanus Jalakas: „Vahelagede planeerimisel sai otsustatud, saali ja söögitoa vaheline sein tuleks osaliselt kaotada, sest osade sündmuste puhul on saal jäänud väikeseks. Muinsuskaitse on sellele andnud nõusoleku, kahe ruumi vahel olnud sein tuleb põrandal markeerida, lage toetab kaarsillus, vahele saame panna lükandukse.“
Aleksander Skolimowski kirjeldas, et uued vahelaed on kavas teha raudbetoonist. Teisele korrusele hakkab pääsema trepist, mis tuleb ajaloolisele kohale – peaukse vastas korstnajala kõrvalt, kus praegu on WC.
„Kui lugeda kirikukroonikat, siis ilmneb, et 19. sajandil oli pastoraadi üleval korrusel üks tuba. Kindel on see, et mantelkorstna suitsulõõre enam kasutada ei tohi, hoone kütmine tuleb lahendada teisiti. Kui vaadata seintes olevaid lõõre, siis on näha, et ahjusid on sinna ehitatud eri aegadel, lõõre on palju ja põlenguid olnud mitmel korral,“ lausus ta.
Kuusalu koguduse juhatuse esimees Martin Urva kirjeldas, kuidas käisid koos Jaanus Jalakaga kultuuriministeeriumis minister Urve Tiiduse jutul, sellele eelnes koguduselt saadetud kiri, millega paluti pastoraadi taastamiseks riigilt 100 000 eurot: „Kutsusime ministri Kuusallu, rääkisime ka „Lauritsa lubaduse“ etendusest ja ta tuligi esietendusele.“
Martin Urva: „Et pastoraadi taastamiseks saada raha, on kogudusel plaanis ära müüa Tee-äärse kinnistu, mis paikneb Kuusalu sissesõidutee ääres bensiinijaamast aleviku poole.“
Jäävee üleskutse pastoraadi toetuseks
Kuusalu volikogu esimees Enn Kirsman postitas Facebookis video, kuidas valab end üle jääkülma veega. Ta esitas üleskutse Kuusalu endistele vallavanematele Herko Suntsile ja Kalmer Märtsonile ning ka Urmas Kirtsile teha sama ning annetada Kuusalu pastoraadi taastamise toetuseks.
Tegu on mõni aeg tagasi Facebookis üle-maailmselt käima läinud heategevusaktsiooniga, mille käigus valatakse end ämbritäie külma veega üle ja seejärel annetatakse lihasehaigete inimeste toetuseks 10 eurot. Toimingust tehakse video ning saadetakse nimelised väljakutsed järgmistele, kes peavad sama tegema 24 tunni jooksul. Kes üleskutset ei järgi, peaks lihasehaigete heaks annetama suurema summa.
Enn Kirsman ütles, et tema annetas ise seekord lihasehaigete ühendusele, kuna on juba toetanud pastoraadi taastamist 500 euroga. Samas tahtis ta oma üleskutsega tõmmata veel kord tähelepanu Kuusalu pastoraadile.
Urmas Kirtsi kommenteeris, et üleskutse järgimine on tema isiklik asi, ent raha on annetatud ja ka video tehtud, see järgmistele edasi saadetud. Herko Sunts ütles, et ka tema on pastoraati toetanud ja teeb seda ilmselt edaspidigi ning sellelaadsete aktsioonide kohta on tal oma arvamus.
Enn Kirsmani üleskutset oli Facebookis üks Kuusaluga seotud inimene kommenteerinud ka taunivalt, märkides, et iga aktsioon jäägu omaette.
Kuusalu pastoraadi taastamise toetuseks saab annetuse üle kanda Kuusalu vallavalitsuse kontole EE9310­1000­202­553­5001, selgitusse lisada „Kuusalu pastoraadi taastamise toetuseks“.

Eelmine artikkelHC Kehrale Tallinn Cup´il 2. koht
Järgmine artikkelKehra tehases oli tulekahju