Anija ja Kuusalu vald maksavad keskkooli õpilaste koolilõuna eest

1347

Anija vallal kulub gümnaasiuminoorte toidurahaks aastas 8463 eurot, Kuusalu vallal 13 700 eurot.

Riik maksab käesoleval aastal alg- ja põhikooli õpilaste koolilõuna kulude katteks 78 senti päeva eest. Gümnaasiumiõpilaste koolisöögi jaoks riik raha ei anna.

Toimetus uuris Anija, Kuusalu ja Raasiku vallavalitsustelt ning Loksa linnavalitsuselt, kuidas nende koolides on korraldatud õpilaste lõunasöögi eest tasumine ning kas ja kui palju makstakse gümnaasiumis õppivate noorte koolilõuna eest.

Anija abivallavanem Marge Raja ütles, et Alavere põhikoolis ja Kehra gümnaasiumi põhikooli osas vastab koolilõuna hind riigilt eraldatud summale, mis on 78 senti päevas. Samas mahus maksab Anija vald Kehra kooli 10.-12. klassi koolitoidu eest, seega on koolitoit kõigile õpilastele tasuta. Anija vald võimaldab tasuta koolilõunat gümnaasiumiõpilastele neljandat õppeaastat järjest.

Kuusalu vallas on gümnaasiumiõpilastele samuti võimaldatud tasuta koolilõunat. Seni oli seda võimalik teha riigilt saadud toiduraha arvelt, kuid nüüd maksab vald alates 1. aprillist lisaraha, kokku on tänavuses vallaeelarves 2013. aastaks Kuusalu ja Kolga kooli gümnaasiumiõpilaste toidurahaks kavandatud 10 500 eurot. Loksa kooli gümnaasiumiosas õppivate vallanoorte eest tasutakse käesoleval aastal 3200 eurot.

Vallavalitsuse finantsist Külli Schmidt selgitab, et riigilt eraldatav toiduraha on mõeldud koolilõunaks tehtavate kulutuste katteks, mitte ainult toiduainete jaoks. Aastal 2007 andis riik põhikooliõpilaste koolilõunaks 66 senti päevas iga õpilase eest. Kuusalu, Kolga ja Vihasoo koolis oli koolisöögi toiduainete hinnaks määratud 58 kuni 66 senti päev – söögivalmistamiseks kuluva energia ja sööklatöötajate tasu maksab vald koolide majandus- ja personalirahadest.

2008. aastal tõstis riik söögiraha 76 sendile päev, vallavalitsus jättis koolisöögi hinna endiseks. Tänu sellele on seni saanud riigi söögirahaga võimaldada tasuta koolilõunat ka Kuusalu ja Kolga gümnaasiumiklassidele. Loksa kooli gümnaasiumiõpilaste lõunasöögi eest on Kuusalu vald tasunud kogu aeg arvete alusel.
Selle aasta 1.aprillist on Kuusalu, Kolga ja Vihasoo koolisöögi hind tõstetud 78 sendile õpilase kohta päevas.

Vallavanem Urmas Kirtsi: „Kuna toiduainete hinnad on oluliselt kasvanud, ei jätkunud enam riigi rahast, Kuusalu ja Kolga koolis kippus lõunasöök jääma lahjaks. Seepärast kavandasime eelarvesse raha gümnaasiuminoorte koolilõuna katteks. Volikogu kinnitas veebruari lõpus vallaeelarve, kus on see summa sees.“

Raasiku valla Aruküla ja Raasiku põhikoolis ning Pikavere algkoolis on koolilõuna hind 78 senti päev – nii, nagu riik raha annab, teatasid koolide juhid.

Loksa gümnaasiumis on toidupäeva hind samuti 78 senti, vastas abilinnapea Hilleri Treisalt. Ka Loksal elavad gümnaasiumiõpilased ei pea koolisöögi eest maksma.

Eelmine artikkelVargus Raasiku kortermaja keldris
Järgmine artikkelIda-Harju omavalitsusjuhid peavad Eesti Päevalehe pakutud reformivarianti mõttetuks