Tal­linn-Aru­kü­la-Tal­linn kom­merts­lii­ni hak­kab tee­nin­da­ma Go­Bus

321

OÜ Vi­lan­dert lõ­pe­tab jaa­nua­ri­kuu­ga lii­ni­de 244 Tal­linn-Aru­kü­la-Tal­linn ning 214 ja 259 Tal­linn-Jü­ri-Tal­linn tee­nin­da­mi­se, ku­na ko­roo­na­pii­ran­gu­te ajal on sõit­ja­te arv lan­ge­nud ja lii­ni­de tee­nin­da­mi­ne et­te­võt­te­le ma­jan­dus­li­kult kah­ju­lik.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus sõl­mis ASi­ga Go­Bus ka­heks kuuks le­pin­gu nen­de lii­ni­de aju­ti­seks tee­nin­da­mi­seks ava­li­ke lii­ni­de­na– ku­ni 31. märt­si­ni sõi­da­vad Go­Bu­si bus­sid lii­ni­del 214, 244 ja 259 prae­gu keh­ti­va sõi­dup­laa­ni alu­sel. Ava­li­kel lii­ni­del on Har­ju­maal pen­sio­nä­ri­de­le ja õpi­las­te­le bus­si­sõit ta­su­ta.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­ri ase­täit­ja Kad­ri Kroo­ni sel­gi­tas, et lõu­na suu­na tee­nin­da­ja va­li­mi­seks on lä­bi vii­dud han­ge, ava­li­ke lii­ni­de uus tee­nin­da­ja on AS Go­Bus. Ku­na Vi­lan­dert üt­les le­pin­gu üles oo­ta­ma­tult, töö­tab Go­Bus esi­me­sed kaks kuud se­nis­te sõi­dup­laa­ni­de jär­gi, eda­si­se osas te­hak­se Tal­linn-Jü­ri-Aru­kü­la-Tal­linn lii­ni­del põh­ja­li­ku­mad muu­da­tu­sed.

„Sõit­ja­te tee­nin­da­mist jät­ka­tak­se ava­li­ke lii­ni­de­ga. Tõe­näo­li­selt muu­tu­vad väl­ju­mi­s­ajad ja mars­ruu­did või­vad muu­tu­da pi­ke­maks, veeb­rua­ri lõ­puks peak­sid uued sõi­du­plaa­nid ole­ma koos­ta­tud,“ sõ­nas ta.

Eelmine artikkelKui­das hin­da­te eel­mist aas­tat ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas ja kas te va­li­mis­liit/ni­me­ki­ri kan­di­dee­rib tä­na­vu val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel?
Järgmine artikkelCo­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­mi­sest Ida-Har­jus