Taa­si­se­seis­vu­mis­päe­va pi­du Kuu­sa­lus

52
Kuusalu rahvamaja.

Kuu­sa­lu val­las tä­his­ta­ti ree­del, 20. au­gus­til Ees­ti taa­s­ise­seis­vu­mi­se 30. aas­ta­päe­va kont­sert-ak­tu­se­ga Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Kõ­ne­le­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ning kait­se­lii­du esin­da­ja, Ees­ti Kait­se­väe kap­lan Pee­ter Pae­nurm. Esi­ne­sid kon­kur­sil Klas­si­ka­tä­hed 2020 osa­le­nud noo­red muu­si­kud. Kuu­sa­lu val­last pä­rit maa­li­kunst­ni­ku Uno Roos­val­ti 80. sün­ni­päe­va pu­hul ava­ti koos­töös Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si, Ees­ti Kunst­ni­ke Lii­du ja Kuu­sa­lu val­la­ga te­ma loo­min­gu näi­tus „Mõt­te­lend“, mis jääb ava­tuks 20. sep­temb­ri­ni.

Eelmine artikkelAru­kü­las on sel su­vel pal­ju ehi­tus­töid
Järgmine artikkelSõnumitoojas 25. augustil