Kehra gümnaasiumis seitse uut õpetajat

1273

Sellest sügisest asub Kehra gümnaasiumis tööle seitse uut õpetajat: Ruth Lauer – eesti keel, inglise keel; Heiko Kraubner – poiste kehaline kasvatus; Ramila Abdullajeva – eesti keel teise keelena; Kristiina Noormets – ajalugu; Piret Vislapuu – klassiõpetaja; Merje Kask – klassiõpetaja; Rutt Vardja – sotsiaalpedagoog. Konkurss õpetajakohtadele oli suur, rääkis direktor Urve Rannaääre. Kandidaatide arv kõikus kolmest kuni 17ni. Kõige vähem kandidaate oli klassiõpetaja ametikohale ja kõige enam eesti keele kui teise keele õpetaja ametikohale.