Sõnumitoojas 25. augustil

203
 • OÜ Mont­re­co taot­leb Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se jaoks li­sa­ra­ha;
 • Soo­me uu­ri­ja: Ju­min­da mii­ni­la­hin­gu üle ei tun­ne uh­kust üks­ki osa­pool;
 • Taa­si­se­seis­vu­mis­päe­va pi­du Kuu­sa­lus;
 • Hara ja Kuu­sa­lu pur­je­ta­jad püüd­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel me­da­lit;
 • Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tus val­mib tu­le­val ke­va­del;
 • Aru­kü­las on sel su­vel pal­ju ehi­tus­töid;
 • Raasiku valla õpetajatele inspiratsioonipäevad;
 • Lan­ge­nud oh­vit­se­ri me­mo­riaa­li­le Ani­ja ja Raasiku val­la mees­te ni­med;
 • Ala­ve­re tiik on taas ve­ti­kaid täis;
 • Voo­sel tä­his­ta­ti 30 aas­ta möö­du­mist Saia au­sam­ba taas­ta­mi­sest;
 • Ani­ja val­las re­gist­ree­ri­ti esi­me­ne va­li­mis­liit;
 • Ani­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu saab uue ju­hi;
 • Sa­lu­met­sa kü­lal kaks esin­da­jat;
 • Iseseisvuse taastamise tänumedalid Raasiku, Anija ja Kuusalu valla inimestele;
 • Ko­roo­na­vii­rus Ida-Har­jus.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 1. septembril.

Eelmine artikkelTaa­si­se­seis­vu­mis­päe­va pi­du Kuu­sa­lus
Järgmine artikkelEGERT JÕE­SAAR Kuu­sa­lu val­last püüab To­kyo pa­rao­lüm­pial hoi­da kül­ma när­vi