Sotsiaal-MTÜd soovivad Kuusalu tee 8 müügi peatamist

1641

Kuusalu volikogu otsustas müüa endise ambulatooriumimaja, kuigi sotsiaalvaldkonna MTÜd tahavad sinna päevakeskust ja hooldekodu.

Sõnumitooja toimetusega võttis ühendust sihtasutuse Almakeskus endine juhataja Helle Söönurm, kui sai teada, et Kuusalu vald on otsustanud kunagise ambulatooriumi ja hilisema politseijaoskonna hoone Kuusalu tee 8 panna müüki. Juba enam kui 10 aastat on tegutsetud vahelduva eduga selle nimel, et kinnistutele Kuusalu tee 8 ja 8a rajada eakate ja puuetega inimeste päevakeskus ning galeriiga ühendatud hooldekodu, rääkis ta.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi selgitas volikogu istungil, et maja seisab üle kümne aasta kasutult ja laguneb, viimasel ajal ei ole leidunud kedagi, kes tahaks seal midagi ette võtta.

Helle Söönurm kinnitab, et tahtmine rajada kinnistule sotsiaalkeskust oli suur juba enne seda, kui riik andis maja üle Kuusalu vallale klausliga, et sinna tehakse hooldekodu: „Tahtmine on ka praegu. Aasta tagasi mais asutasime selleks uue MTÜ – Kuusalu Hoolekoda. Kuna Euroopa Liidu investeerimisrahadega kaasneb nõue, et neid taotlev MTÜ peab enne aasta otsa tegutsema, ei saanud me varem konkreetselt toimetama hakata. Küll aga oleme sondeerinud pinda, teinud ettevalmistusi.“

Ta meenutab, et oli 1990ndate aastate lõpus Alma Fondi ja selle baasil loodud SA Kuusalu Almakeskus juht, kui käis siseministeeriumis selgitamas, et hoonet oleks vaja vallale. Kümmekond aastat tagasi valmis Kuusalu vallalt saadud 100 000 krooni eest maja ümberehitus­projekt. Hasartmängumaksust toetati ehitust 250 000 krooniga, mille eest rajati kanalisatsioon. Kui uuriti hoone olukorda, selgus, et seinad on pehkinud, tuleks maha lammutada ja asemele ehitada uus.

„Lootsime saada ehituse jaoks toetusraha Eesti-Hollandi fondist, sealsed juhid käisid kohapeal vaatamas, osales ka too­na­ne vallavanem Herko Sunts. Külalised arvasid, et meie projekt on 20 vanurile liiga suur. Selgitasin, et päevakeskus tuleb ka. Siis äkki vallapoolne huvi kadus. Hollandi fondi rahastajad olid juba andnud mõista, et me projekt on tugev, rahastust peaks saama, aga kui vallavalitsus taandus, jäi kõik soiku.“

Viimastel aastatel töötab Helle Söönurm Anija valla lastekaitsespetsialistina. MTÜ Kuusalu Hoolekoda tegi sel talvel koostööd Anija vallavalitsusega, rohkem kui 50 puuetega inimest viidi Keila spaasse tervisepäevale.

Et Kuusalu nimi ei hakkaks segama, on lähiajal kavas muuta MTÜ nimetust, teha näiteks MTÜks Harju Hoolekoda. Kuusalu Hoolekoda asutajad on Helle Söönurm, Helle Borissova, Marion Bobkov, Tiina Tursman, juhatajaks valiti mais 2011 Egne Aavik.

Helle Söönurm: „Tegeleme MTÜs oma igapäevatöö kõrvalt, otsime võimalusi ja lahendusi, kuidas Kuusallu sotsiaalkeskust rajada, aga raske on, kui vald pole huvitatud.“

Allika küla koolimaja sobiks paremini
Vallavanem Urmas Kirtsi kommenteerib, et Kuusalu tee 8 asub aleviku keskel, maja on muutunud ohtlikuks, vald ei suuda seda korda teha, seetõttu ka müüakse: „Päevakeskuse ruumidena tuleks paremini kasutada vallale kuuluvaid hooneid, näiteks rahvamaja või kunstide kooli, mis on suure osa päevast tühjad. Kasutult seisab praegu vallale kuuluv endine koolimaja Allika külas, sinna võiks rajada hooldekodu, oleks liiklusest ja kärast eemal, ümber suur aed. See on kultuuriloolise väärtusega maja, tuleks säilitada.“

Vallavolikogu otsustas paar aastat tagasi anda vana koolimaja tasuta kasutada Murtud Rukkilille Ühingule, kes aga ei ole seda vallavanema sõnul tänini üle võtnud. Ühing on teinud tööd, et leida võimalusi sinna eakate pansionaadi loomiseks, kuid siiani tulemusteta.

Helle Söönurm nõustub, et hooldekodu Allika külla sobiks, kuid päevakeskus peaks asuma alevikus, et sinna oleks kõigil hea ligipääs: „Kuusalu tee 8 kinnistule võiks päevakeskuse kõrvale rajada grupikodu – eakatele ja teistele erivajadusega inimestele, keda hooldekodusse veel ei paiguta, kuid oma kodus oleks neil raske. Grupikodu oleks inimsõbralik eelpeatus, sealsed eakad pääseksid ise liikuma apteeki, poodi, rahvamajja.“

MTÜ Ida-Harju Invaühing ja SA Kuusalu Almakeskus praegune juht Agnes Valgiste on sama meelt, et päevakeskus ei saa olla mõne maja nurgapealses toas või alevikust väljas: „Peaks paiknema käidavas kohas. Kuusalu tee 8 müük tuleks peatada. Lammutamine võiks maksta hinnanguliselt 10 000 eurot, pärast seda jätta kinnistu ootele. Praegu vallal pole vahendeid ega võimalusi sotsiaalkeskuse ehitamiseks, kuid 3-5 aasta pärast ehk on. Aga siis pole enam vallale kuuluvat kinnistut, kuhu see teha.“

Almakeskuse väikesed ruumid pastoraadi juures asuvas endises saunas on tema sõnul jäänud kitsaks, maja on hõre. Seal käivad kahel korral nädalas pensionärid, erihoolekande kliendid iga päev. Ka Kuusalu eakate kodu paikneb 11 voodiga väikestes ruumides tervisekeskuse majas, samas maksab vald näiteks 8 vanuri eest Rakvere hooldekodule, üle Eesti on neid teisteski kohtades.

„Omaette päevakeskuse ja ka hooldekodu vajadus on suur. Sügisel 2010 esitasime abiraha saamiseks taotluse vähese energiakasutusega avalike hoonete rekonstrueerimise ja ehituse fondi, ei õnnestunud toetust saada,“ rääkis Agnes Valgiste.

„Hooldekodu ja päevakeskus oleks mõttekas rajada sotsiaalkompleksina, ülalpidamine tuleb rentaablim, saali, kööki, tegevus- ja teraapiaruume saavad kasutada mõlemad pooled. Vallal on vastutus ja kohustus hoolitseda erihoolekannet vajavate inimeste eest.“

Miks nad ei taha seda, mida tahavad?
Kuusalu valla munitsipaalvara spetsialist Rein Kiis on Kuusalu tee 8 ümber käivate probleemidega kursis: „Endise politseijaoskonna taga asuva Kuusalu tee 8a kinnistu andis riik vallale detsembris 2011. Siis oleks saanud hakata sotsiaalkeskuse rajamist hoolega edasi viima, aga ei ole, kes seda eest veaks. On käidud rääkimas, oleme saatnud kirju, et otsustage ja andke teada, millises vormis ja kes hakkaks seal toimetama, kuid ühendust pole võetud. Tuleb selgeks teha, kas tahetakse kinnistuid rendile ja mis tingimustel, või võetakse need endale üle. Kasutades Indrek Toome kunagist ütlust, küsin: „Kui nad tahavad midagi, miks nad siis ei taha seda, mida tahavad?““

Kuna talvekuude jooksul ühendust ei võetud, otsustas Kuusalu vallavolikogu tänavu märtsi lõpus vallavalitsuse ettepanekul, et mõlemad kinnistud Kuusalu tee 8 ja 8a tuleb panna suulisele enampakkumisele.

Helle Söönurm: „Meie MTÜle tehti ülesandeks esitada avaldus kinnistu hoonestamiseks ja äriplaan teenuste mahu ning eelarve kohta. Hoonestuse osas tegime ettepanekud, mis oleks meile jätnud ajaliselt vabamad käed, see ei sobinud vallale. Seetõttu me põhjalikku äri­plaani ei esitanud. Juhataja Egne Aavik kinnitab, vallalt pole me saanud kirja, et 8a on valla omandis. Tekkinud olukorras on võimatu vallaga head koostööd teha. Hoidku jumal, et sinna ei kerkiks nimeka vallategelase või ta sugulase/tuttava eramut.“

Eelmine artikkelKehras löödi naist
Järgmine artikkelRiigikogu esimees ENE ERGMA andis Aruküla koolides tunde