Valla keskkonnakomisjon ei ole Arukülla metsloomade haigla rajamise vastu

1605

Kolmapäeval, 18. aprillil toimunud koosolekul toetas Raasiku volikogu keskkonnakomisjon metsloomade haigla rajamist.

Komisjoni liikmed tõdesid, et Aruküla lähedale praeguse alajaama territooriumile metsloomade haigla rajamine tekitab kindlasti elanikkonnas küsimusi, kas selle tagajärjel võib halveneda nende elukeskkond ning kuidas on maandatud haigla ehitamisega kaasnevad riskid.

Seetõttu otsustas komisjon toetada haigla rajamist Raasiku valda, kuid leidis, et ehitusloa menetlusprotsessis on vaja hinnata keskkonnamõjusid.

Ainsana jäi erirvamusele komisjoni liige Tiina Napp, kes töötab keskkonnaametis looduskaitse juhtivspetsialistina: „Mina ei usu, et metsloomade haigla rajamisega kaasneb olulisi keskkonnamõjusid. Sinna hakatakse tooma vaid väikeseid linde ja loomi. Neile antakse peamiselt esma­abi – eesmärk ei ole loomi seal hoida, vaid kiiresti loodusesse tagasi lasta. Suurem koormus on haiglal ehk siis, kui on mõni ulatuslikum reostus, nagu oli aastaid tagasi Keilas. Kuid see on erandjuhtum, tavapäraselt hakatakse metsloomade haiglasse viima enamasti parte, kajakaid, siilipoegi, kakke.“

Tiina Napi arvates on keskkonnamõjude hindamise (KMH) algatamisel mõtet siis, kui on teada, et sellega kaasneb keskkonnale oluline mõju: „Mis oluline mõju kaasneb ühe hoone rekonstrueerimisega ja sinna väikeste aedikute ehitamisega? Kui hoonele antakse kasutusluba, siis peavad olema väga täpselt määratud nõuded, millele tegevus peab vastama. Arvan, et sellisele haiglale KMH tegemine on aja- ja ressursi raiskamine. Pigem võiksime projekti koostamise käigus teha ühe avaliku arutelu, kus kõik soovijad saavad esitada asjaosalistele küsimusi.“

Ta lisas – kui vallavalitsus koostab metsloomade haigla ehitamiseks vajaliku lähteülesande, saab sinna kirja panna, millised teemad tuleb eelnevalt lahendada.

„Kindlasti tuleb selgeks teha, kus loomi hoitakse, kuidas toimub jäätmete käitlus, kuhu viiakse loom, kui ta sureb,“ lau­sus Tiina Napp.

Eelmine artikkelKehras löödi naist
Järgmine artikkelRiigikogu esimees ENE ERGMA andis Aruküla koolides tunde