Soovid Kuusalu valla infokanalite kohta on erinevad

796

Kuusalu valla vabaühenduste ümarlaua raames tehtud küsitlus näitas – vabaaja ürituste ühtset infokandjat kõigi jaoks ei ole.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) rahastusel läbiviidavas projektis „Kuusalu valla vabaühenduste kommunikatsiooni arendamine“ osalejate järgmine kokkusaamine tuleb esmaspäeval, 4. novembril vallamajas. Hakatakse arutama, millist keskkonda oleks vaja luua, et MTÜd, seltsingud, allasutused saaksid sündmuste-ürituste kohta mugavalt infot edastada ning kuidas vallarahval oleks käepärane see operatiivselt kätte saada.

Septembris korraldas Kuusalu valla vabaühenduste ümarlaud internetiküsitluse, et välja selgitada, millised on vallas infoliikumise põhiprobleemid, millist kommunikatsioonisüsteemi vajatakse ja mida see peaks sisaldama ning kas ja kuidas peaks uus süsteem olema seotud valla kodulehega. Veel kaardistati kustkohast ja mil määral hangitakse infot vallas toimuva kohta.

Septembri lõpus toimunud arutelul Kolgaküla rahvamajas tegi projekti kommunikatsioonijuht Ingeldrin Viljak kokkuvõtte tulemustest. Kümmekonna päeva jooksul kogunes vastanuid 127. Veerand neist olid ise ürituste korraldajad ehk info edastajad.

Selgus, et infot saadakse ja ka edaspidi tahetakse saada eri kanalitest: valla kodulehelt, Sõnumitoojast, Facebookist, erinevatest e-maili listidest, infotahvlitelt.

Ei ole olemas universaalset infokeskkonda, mis rahuldaks kõigi vajadusi, eri kanalid on olulised.

Ingeldrin Viljak: „Mõneti üllatas, et tuntakse puudust infotahvlitest. On inimesi, kes soovivad,  et  ürituste  kuulutused oleksid alati seal nähtavad. Väga   suur   osa   on   ka   seda   infot, mis levib peaasjalikult suust suhu.“

Kolgakülas jõuti tõdemusele, et   uut   infokanalit   ei   ole   mõtet   luua   läbimõtlematult.   Tuleb integreerida olemasolevatega ning teha samme uue loomiseks.

Kindlasti peab keskkond olema kasutajasõbralik, usaldusväärne ning kergesti leitav.

Eelmine artikkelKuusalu Spordiklubi jooksjatele kuus karikat
Järgmine artikkelKuusalu vallavolikogu esimees on ENN KIRSMAN