Riigieksamite tulemused tõstsid Kuusalu keskkooli pingereas 86 koha võrra ettepoole

1089

Sihtasutus Innove avaldas 2013. aasta riigieksamite tulemuste statistika.

Riigieksamite väljatöötamise ja läbiviimisega tegelev SA Innove avalikustas eelmisel teisipäeval gümnaasiumi lõpetajate sooritatud riigieksamite tulemused. Nende andmete alusel koostas ajaleht Postimees koolide pingeread õppeainete kaupa ja ka üldkokkuvõttes. Arvesse on võetud need punktid, kus eksamit on ühest koolist sooritanud viis ja rohkem õpilast.

Kõige paremal positsioonil on seekord Ida-Harju koolidest Kuusalu keskkool – 70. kohal 67,18 punktiga. Mullu teistest tunduvalt eespool olnud Loksa gümnaasium on tänavu langenud 28 koha võrra – 81. kohal 66,66 punktiga, Kehra gümnaasium on 87. kohal 66,15 punktiga ja Kolga keskkool 153. kohal.

Kokku on riigieksameid sooritanud 237 kooli abituriendid.

Varasematel aastatel on Loksa kool jõudnud mõnes õppeaines riigieksami tulemustelt ka Eesti parimate sekka. Tänavu on Loksa kool 5. kohal tänu vene õppekeelega õpilastele – eksami eesti keel teise keelena tegid kokku  58  kooli  õpilased.  Kehra koolis venekeelset abituuriumi möödunud õppeaastal ei olnud.

Teeme ülevaate ka teiste õppeainete tulemuste põhjal moodustatud edetabelitest. Inglise keeles on Kuusalu kool 22. kohal 207 koolist, Loksa 142. kohal. Eesti keele eksami tulemustelt on Kehra kool 69. kohal, Kuusalu kool 75., Loksa 138. ja Kolga 139. kohal. Kokku tegid eesti keele eksami 182 kooli lõpetajad.

Matemaatikas sai Kuusalu 42. koha, Loksa 43. koha, matemaatika eksami tegid 160 kooli abituriendid.

Nagu ka varasematel aastatel, suhtuvad meie koolijuhid selliste pingeridade kokkupanekusse ja nende alusel koolide hindamisse skeptiliselt.

Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats: „Seekordne lend oli tugevam kui aasta tagasi. Seetõttu olime siis tagapool, nüüd on koht palju parem. Teeme õpetajatega oma igapäevast tööd.“  

Loksa gümnaasiumi direktor Õnnela Tedrekin lausus, et ei pea selliste pingeridade avaldamist õigeks: „Analüüsida tuleks, aga kuidagi teisiti. Meie oleme oma kooli tulemustega rahul, sest kevadel lõpetas nõrk klass, neilt oli see supertulemus. See näitab, et me õpetajad teevad head tööd. Väikesi koole ei saa võrrelda eliitkoolidega, kuhu valitakse õpilasi konkurssidega. Töötame nende noortega, kes meie kooli tulevad, ja see, millisel kohal pingereas asume, ei ole oluline.“

Kehra gümnaasiumi direktor Ivo Tupits: „Selline pingerida on laiale publikule mõeldud tabel, mille kohta on hea arvamust avaldada. Need kohad on statistilised, arvesse on võetud keskmised punktisummad, kuid mitte soorituste arvu. Kehra kool on seekord teinud tubli sammu ettepoole, natuke ülespoole veel jõuaksime, kuid 30-40 parima sekka jõuda oleks ebareaalne.“

Kolga keskkooli direktor Tõnu Valdma sõnas, et tuleval aastal on riigieksamite tulemused võrreldavamad, kuna kõigil tuleb teha kolm ühesugust eksamit: emakeeles, matemaatikas ja võõrkeeles: „Praegu on osade koolide keskmised punktid saadud mitmekümne õpilase kohta, teistel mõne üksiku. Mina vaatan neid tulemusi selle mõttega, et milline lend kusagil koolis parasjagu oli.“


Riigieksamite tulemused 2013 – üldarvestus ja õppeainete kaupa

70. kohal Kuusalu keskkool (2012. aastal oli 156., 2011. aastal 102. kohal); bioloogia 48,30; eesti keel 63,30; inglise keel 79,0; matemaatika 52,20; ühiskonnaõpetus 65,10.

81. kohal Loksa gümnaasium (2012 – 53., 2011 – 101. kohal): bioloogia 52,10; eesti keel 55,20; eesti keel teise keelena 82,20; inglise keel 64,90; matemaatika 69,90; vene keel 66,66; ühiskonnaõpetus 64,0.

87. kohal Kehra gümnaasium (2012 – 102., 2011 – 112. kohal): eesti keel 63,80; inglise keel 73,90; ühiskonnaõpetus 62,60.

153. kohal Kolga keskkool (2012 – 187., 2011 – 108. kohal): eesti keel 55,0; inglise keel 71,50; ühiskonnaõpetus 55,0 punkti.