Riigieksamite head tulemused tõid Loksa I KKle meediatähelepanu

2481

Ajalehtede Postimees ja Eesti Ekspress edetabelites on Loksa I keskkool tippkoolide järel 20. kohal – nii kõrgele pole Ida-Harju kool varem jõudnud.

Loksa I keskkooli direktor ÕNNELA TEDREKIN uuris neljapäeval Eesti Ekspressi ja rõõmustas, ka seal on Loksa kool 20. kohal, nagu oli Postimehes.
Loksa I keskkooli direktor ÕNNELA TEDREKIN uuris neljapäeval Eesti Ekspressi ja rõõmustas, ka seal on Loksa kool 20. kohal, nagu oli Postimehes.

Alustas Postimees, kui eelmise nädala teisipäeval avaldas edetabeli, kus on  Eestis keskharidust andvad koolid reastatud sellekevadiste riigieksamite tulemuste järgi. Loksal I keskkooli riigieksamite keskmine punktisumma on 70,28. Aasta tagasi oli kool Postimehe edetabelis 62,50 punktiga 87. kohal. Mullusega võrreldes on kool tabelis tõusnud 67 koha võrra.

Päev varem, esmaspäeval, käisid Postimehe ajakirjanikud Loksal koolis kohal, räägiti direktor Õnnela Tedrekini ja õppealajuhataja Valvi Joaväljaga.

Teisipäeva, 25. augusti Postimehe esiküljel on Loksa I keskkooli direktorist suur foto ja pealkiri: „Loksa kool tegi riigieksamitel imet” ning neljandal leheküljel koos edetabeliga veel lugu pealkirjaga „Tavaline maakool tõusis suurte linnade eliitkoolide kõrvale”.

Kolmapäeval kõneldi edetabelist ETV uudistesaates Aktuaalne Kaamera, võtte­grupp käis samuti Loksa I keskkoolis. Intervjueeriti koo­lijuhte ning kevadel 12. klassi lõpetanud Liisa Veerlat, Reesi Kuslapit ja Anita Rohtlat.

Õpetajate Leht palus möödunud nädalal Loksa I keskkooli direktorilt avaldamiseks kirjutist riigieksamite heade tulemuste kohta.

Kui Õnnela Tedrekin osales neljapäeval Tapal MTÜ Arenduskoda hindamiskomisjonide liikmena Leader-teemalisel arutelul, kutsuti teda juba naljatamisi meediastaariks.

Motiveeritud õpilased
„Muidugi on hea meel, et oleme nii kõrgel kohal,” rõõmustab Õnnela Tedrekin. „Mina tean, et meil on tublid õpetajad ja õpilased, nüüd saadi ka kaugemal teada. See on alanud õppeaastaks õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele hea positiivsuse ja energia süst.”

Õppealajuhataja Valvi Joaväli: „Me ei õpeta ega õpi selleks, et olla edetabelis kahekümnes või kolmekümnes. Töötame selle nimel, et läheks hästi. Eksamite tulemused sõltuvad väga palju õpilaste motivatsioonist õppida. Õpetajad töötavad ju ikka samamoodi. Aastad ei ole vennad, mõni lõpuklass on motiveeritum kui teine. Sel aastal oli tugev lend ja praegune alustav 12. klass on väga tugev. Tänavuses heas tulemuses on ka nende panust – tegid 11. klassis juba sel kevadel geograafia riigieksami ning keskmine tulemus on 74,46 punkti, riigis 20. koht.”

Postimehes on Loksa I keskkooli nimetatud õppeainete kaupa tulemusi järjestades 20 parima seas veel seoses eesti keele eksamiga – 17. koht 70,20se keskmise punktitulemusega.

Loksa kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Urve Toompuu ütleb, et see on läbi aastate parim, seni oli keskmise hinde tipp 68,33 punkti – selle tegi 1999. aasta lend. 2007. aasta kevadel lõpetanute keskmine kirjandihinne oli 65,29.

Urve Toompuu: „Madalaid tulemusi oli seekord vähe, õpilased kirjutasid ühtlaselt. Kui tehakse tööd ja võetakse juhendamist kuulda, saadakse korralik tulemus. Väikesed keskkooliklassid on selle poolest head, et jõuab teha kirjandeid ning on aega ka keskmise õpilasega tegeleda. Üks mu kursusekaaslane pealinna tippkoolist rääkis, et temal õnnestus aasta jooksul teha lõpuklassis kolm kirjandit.”

Valvi Joaväli: „Meie kooli hea tulemus võiks panna  haridusministeeriumi ametnikke kaaluma, kas planeeritava reformiga keskkoolide lahutamine põhikoolidest peab olema üldine. Näitame, et ka 60 kilomeetrit suurlinnast eemal saab õppida. Tuleks ikka tõsiselt kaaluda, enne kui hakata keskkoole vähendama, et kuidas ja kus.

Loksa kooli väärtus eesti kultuuri kandjana selles kohas on veel omaette teema.”

Loksa I keskkooli lõpetas sel kevadel 15 õpilast, neist Kuusalu vallast 9 ja Loksa linnast 6. Alanud õppeaastal on lõpuklassis 18 õpilast, neist Kuusalu vallast 10, Loksa linnast 7 ja Vihula vallast 1. Põhikooli õpilane ei pea Loksal tegema keskkooli pääsemiseks eraldi katseid, tingimus on, et lõputunnistusel poleks kahtesid ning käitumishinne oleks vähemalt „rahuldav“.

Kõige paremini järjestab kirjanditulemus
Loksa I keskkool oli Postimehe edetabelis 20. kohal 70,28 punktiga ja Eesti Eks­pressis 20. kohal 70,9 punktiga; Kuusalu keskkool oli Postimehes 110. (61,2 punkti), Eesti Ekspressis 85. (63,6 p) kohal; Kolga keskkool vastavalt 62. (65,17 p) ja 81. (63,9 p) kohal; Kehra gümnaasium 153.  (57,54 p) ja 139.  (59,2 p) kohal ning Loksa vene gümnaasium 204. (52,03 p) ja 194. (54,2 p) kohal.

Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats, kes on paarkümmend aastat juhtinud Loksa I keskkooli kollektiivi, kinnitab, et Loksa kooli hea tulemus rõõmustab ka teda: „Olen õnnelik, et Loksal läheb endiselt hästi.

Väiksemas koolis mõjutavad väga heade õpilaste tulemused keskmist hinnet palju rohkem. Kuusalu keskkoolis lõpetas sel kevadel 44 õpilast. Palju oli selliseid poisse, kes ütlesid, kui saavad eksamihinde üle 20 punkti, on hea. Meie oleme selle üle õnnelikud, et keegi läbi ei kukkunud. Seega ongi kõik suhteline. Igal koolil on omad ületamised ja rõõmud. Olen igati nõus Valvi Joaväljaga, et küll õpetajad õpetaksid, kui oleks õpilasi, kes hästi õpivad. Ei võta ju keegi eesmärgiks õpetada ühel aastal vähem kui teisel või olla lihtsalt mõnel õppeaastal laisem õpetaja.”

Vello Sats märgib, et peab Postimehe omast täpsemaks Eesti Ekspressi edetabelit, kuigi kumbki ei ole täiuslik, sest arvesse ei lähe eksamid, mida on sooritanud vähem kui 5 õpilast. Eesti Ekspress liidab kõikide õpilaste eksamitulemused ja jagab soorituste arvuga, Postimees liidab kokku eksamite keskmised ja jagab eksamiainete arvuga.

Ta hindab kõige täpsemaks ülevaateks lendude keskmiste eksamitulemuste kohta eesti keele kirjandi hinnet – kirjandi teevad kõik.

Kolga keskkooli direktor Tõnu Valdma: „Kes tahab õppida, õpib igal pool. Edetabeleid ei saa üle tähtsustada. Kes õpilastest on tubli, see on tubli igas koolis.”

Kehra gümnaasiumi direktor Urve Rannaääre on rahul sellega, et võrreldes aastahindeid eksamitulemustega on näha – kooli õpetajad on lapsi hinnanud objektiivselt: „Edetabelid ei näita midagi, meil on eesti ja vene kooliosa ning mõlema eksamid liidetakse kokku, seega saadakse meie kooli tulemus palju suurema eksamivalimi liitmisel. Mida vähem erinevaid eksameid, seda kõrgem tuleb keskmine.”


Meie keskkoolide edetabelikohad üldarvestuses – kokku 274 kooli
Loksa I keskkool Postimehes (P) 20. koht – 70,28; Eesti Ekspressis (EE) 20. koht – 70,9.
Kolga keskkool P 62. koht – 65,17; EE 81. koht – 63,9.
Kuusalu keskkool P 110. koht – 61,2; EE 85. koht – 63,6.
Kehra gümnaasium P 152. koht – 57,54; EE 139. – 59,2.
Loksa vene gümnaasium P 204. koht – 52,03; EE 194. koht – 54,2.

Eesti keel (kirjand) – tabelis 205 kooli
Loksa I keskkool 17. koht – 70,2 punkti, 15 õpilast
Kuusalu keskkool 22. koht – 68,57 punkti, 44 õpilast
Kolga keskkool 33. koht – 66,25 punkti, 8 õpilast
Kehra keskkool 115. koht – 54,9 punkti, 31 õpilast
Vene keel (kirjand) – tabelis 76 kooli
Kehra gümnaasium 32. koht – 53,73 punkti, 11 õpilast
Loksa vene gümnaasium 38. koht – 52,12 punkti, 17 õpilast.