Regist­ree­ri­tud töö­tud sel aas­tal

179

Töö­tu­kas­sa aval­dab re­gist­ree­ri­tud töö­tu­te and­med iga kuu koh­ta. Töö­tu­kas­sa ko­du­le­hel ava­li­kus­ta­tud and­me­baa­si jär­gi oli käe­so­le­val aas­tal re­gist­ree­ri­tud töö­tuid Ani­ja val­las jaa­nua­ris 113, veeb­rua­ris 110 ning märt­sis 145, neist 73 naist ja 72 meest. Kuu­sa­lu val­las oli jaa­nua­ris re­gist­ree­ri­tud töö­tuid 131, veeb­rua­ris 132 ja märt­sis 147, neist 63 naist ja 84 meest. Lok­sal oli amet­li­kult töö­tuid jaa­nua­ris 76, veeb­rua­ris 85 ja märt­sis 92, neist 37 naist ja 55 meest. Raa­si­ku val­las re­gist­ree­ri­ti jaa­nua­ris 99 töö­tut, veeb­rua­ris 102 ja märt­sis 117, neist 48 on nai­sed ja 69 me­hed. Sta­tis­ti­ka näi­tab, et töö­tu­te arv on ha­ka­nud Ida-Har­jus krii­si­olu­kor­ras kas­va­ma.