Rannakalurid käisid Soomes õppimas

602

Harju Kalandusühing korraldas liikmetele 4päevase koolitusreisi.

Augusti viimane ja septembri esimene päev kulusid rannakaluritel Uusikaupungi rannakalandusmessile. Huvi pakkusid paadid, püünised, kalandusturismi tooted, kala käitlemise, esmatöötlemise ja pakendamisvahendid, jahutus- ja külmutusseadmed. Messi seminaril kõneldi kala püüdmisest, püügi tasuvusest, kala kasutamisest, ühistulisest tegevusest ning hüljestega seotud muredest. 

Kalandusühingu juhatuse esimehe Kaido Vagiströmi sõnul on spetsiaalselt rannakaluritele mõeldud mess maailmas ainulaadne. Harjumaa rannakalurid tutvusid ka europrojektide toel rajatud väikesadamatega. Kohaliku omavalitsuse väljaehitatud Pühamaa kalasadam oli antud hallata küla kaluriühistule.

Kuigi Eestis ei saa koolis rannakaluriks õppida, tegutseb riigis ligikaudu 2600 kutselist rannakalurit. Koolitusreisil tutvuti ka Turu saarestikus asuva Paraise kalakooliga, kus pakutakse kalamajanduse- ja keskkonnaalast õpet noortele ja täiskasvanutele. Paraise Kalakooli ja Harju Kalandusühingu koostööprojekti raames tahetakse pakkuda rannakaluritele täiend­õpet.