Rahvaalgatuslik eelnõu: Loksa linnavalitsuse töö puudulik

569

Juuni lõpus viis ILMI TERNOVSKAJA linnavalitsusse taas rahvaalgatusliku eelnõu 35 allkirjaga.
Loksa linnavalitsus, -volikogu ja Harju maavalitsus said rahvaalgatusliku eelnõu, mille otsuse projektis on kaks punkti: tunnistada puudulikuks Loksa linnavalitsuse ning linnahoolduse meistri Tatjana Boitsova töö.

Põhjendusena on seletuskirjas öeldud, rahulolematus Loksa linna elanike seas on seoses sellega, et linnavalitsus annab lubadusi, mida ise ei täida, ning loetletud: vee- ja kanalisatsioonitööd pidi lõppema augustis 2012, uus tähtaeg oli 21. juuni 2013, aga seni on täitmata; jäätmejaam pidi valmima detsembris 2012, linnaväljakule lubati teha laululava, Rafalski maja on lammutamata.

Teiseks on loetelu, mis osas heakorrameister ei saa tööga hakkama: mererand 16. juunil veel koristamata, raieloa kasutaja pole koristanud oksi, bussijaamas jne pole lilli, linnas vohavad nõgesed, heakorratöötajate territooriumid sageli koristamata, linn on kasse täis, puuduvad koerte jalutamiskohad.

Kolmanda põhjendusena on märgitud, et pärast jaanipäeva puudub linnas elanikel saun ja sooja vee kasutamise võimalus.

Eelmises rahvaalgatuslikus eelnõus tehti ettepanek taastada vanurite koduabi teenus ning sooviti, et revisjonikomisjon kontrolliks sotsiaalabi rahade sihtotstarbelist ja õiguslikku kasutamist. Volikogu esimees Rein Heina saatis juuni lõpus vastuse, et eelnõu menetlemine linnavolikogu istungil ei ole vajalik, sest koduabiteenust pole ära kaotatud, kehtib määrus teenuste osutamise tingimuste ja korra kohta ning vajadusel võivad seda taotleda need Loksa elanikud, kel puuduvad sugulased ja lähedased.

Ta teatas ka, et eelmise korralise revisjoni käigus ei tuvastatud sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite mittesihtotstarbelist kasutamist.