Kehra gümnaasiumisse tuleb mittestatsionaarne õpe

871

Kel põhikool või keskkool jäänud pooleli, saavad Kehras eesti ja vene keeles edasi õppida.

Neljapäeval, 16. septembril võttis Anija vallavolikogu ühehäälselt vastu otsuse muuta Kehra gümnaasiumi põhimäärust, sinna lisati võimalus omandada põhiharidus neil, kes pole kooli mingil põhjusel lõpetanud. Ka on võimalik mittestatsionaarses vormis õppida 10.-12. klassis üksik-aineid. Seni nägi põhimäärus ette vaid statsionaarset õpet nii põhikoolis kui  gümnaasiumis. Volikogule tegi põhimääruse muutmiseks taotluse Kehra gümnaasiumi direktor Urve Rannaääre, kes ütles, et on otsusega rahul: „Kooli kohustus on pakkuda inimestele võimalust hariduse saamiseks ja pooleli jäänud haridustee jätkamiseks. Eriti oluliseks pean võimalust  viia katkestatud õpingud lõpuni põhikooli osas, sest Eesti Vabariigis on põhihariduse oman­damine kohustuslik.
Gümnaasiumi lõpetamine  mittestatsionaarselt on hea lisavõimalus. Praegu on see küll võimalik vaid üksikainete õppijatele.”

Kuidas õppetöö täpsemalt toimuma hakkab on tema sõnul veel läbirääkimiste küsimus, mis sõltub vallavalitsuse otsustest ja ka kooli lõpetamisest huvitatute arvust: „Ilmselt moodustatakse vastavad õpperühmad, aga see sõltub peamiselt siiski sellest, kui palju taotlusi laekub. Oluline on informeerida vallaelanikke sellisest võimalusest.“

Lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse muudatustest peab vald või linn tagama võimaluse põhihariduse omandamiseks inimesele, kes ei ole põhikooli ühel või teisel põhjusel veel lõpetanud. See loob tingimused põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarse õppe vormis 17-aastasele või vanemale isikule, kel ei ole põhiharidust.

Mittestatsionaarset õpet on Kehra gümnaasiumis plaanis pakkuda nii eesti kui ka vene keeles. Praeguseks on mittestatsionaarsesse õppesse astumiseks andnud endast märku esimesed huvilised.