Raa­si­kul õn­nit­le­ti val­la uut au­ko­da­nik­ku ANTS KI­VI­MÄED

33
Raa­si­ku val­la 29. au­ko­da­nik ANTS KI­VI­MÄE.

Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val, 24. veeb­rua­ril Raa­si­ku rah­va­ma­jas and­sid vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut ja val­la­va­nem Raul Siem üle val­la au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se ja rin­na­mär­gi Raa­si­ku ela­ni­ku­le Ants Ki­vi­mäe­le.

„Val­la au­ko­da­nik 2023 on jää­gi­tult Raa­si­ku val­la­le pü­hen­du­nud suu­re al­gus­tä­he­ga mees, kes on val­las pal­ju eri pro­jek­te al­ga­ta­nud-ve­da­nud,“ lau­sus val­la­va­nem.

Ta sel­gi­tas, et vo­li­ko­gu va­lib au­ko­da­ni­kuks ini­me­se, kes on sil­ma paist­nud mit­te ühe­kord­se, vaid pi­kaa­ja­li­se te­ge­vu­se­ga, mis on Raa­si­ku val­da mõ­ju­ta­nud, ning just sel­li­ne ini­me­ne on ka Ants Ki­vi­mäe.

Maar­ja Si­kut sõ­nas, et au­ko­da­ni­ku ni­me­tu­se­ga tun­nus­tab val­la­vo­li­ko­gu Ants Ki­vi­mäed väl­ja­paist­va ühis­kond­li­ku ak­tiiv­su­se eest.

Ants Ki­vi­mäe on Raa­si­ku ale­vi­ku ja val­la aren­gus­se va­ba­taht­li­ku­na pa­nus­ta­nud üle 40 aas­ta. Te­ma eest­ve­da­mi­sel on säi­li­ta­tud Raa­si­ku aja­loo­li­ne vee­torn ning kaa­sa­bil il­mus kaks aas­tat ta­ga­si Il­se Tud­re koos­ta­tud piir­kon­na 800aas­tast aja­lu­gu tut­vus­tav ma­hu­kas raa­mat „Raa­si­ku ja te­ma ümb­rus aja­voo­lus“. Ants Ki­vi­mäe on aas­taid ol­nud MTÜ Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selts ju­ha­tu­se esi­mees, selts on ra­ja­nud ale­vik­ku las­te män­gu­väl­ja­ku ning koer­te män­gu- ja ja­lu­tus­väl­ja­ku. Aas­taid pa­nus­tas ta ju­ha­tu­se liik­me­na Raa­si­ku Jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker te­ge­mis­tes­se.

Ala­tes 1999. aas­tast on Ants Ki­vi­mäe va­li­tud Raa­si­ku val­la­vo­li­kok­ku, ta on ka­hes koos­sei­sus ol­nud vo­li­ko­gu esi­mees, ala­tes 2019. aas­tast on val­la­va­lit­su­se lii­ge.

Ants Ki­vi­mäe tun­nis­tas, et au­ko­da­ni­ku tii­tel tu­li ül­la­tu­se­na ning esi­me­ne mõ­te oli, nii ta­he­tak­se mõis­ta an­da, et aeg on oma te­ge­mis­te­ga ot­sad kok­ku tõm­ma­ta.

„Aga ma po­le al­laand­ja tüüp. Olen tei­nud oma iga­päe­va­seid te­ge­mi­si ja teen kind­las­ti ka edas­pi­di. See on kõik tä­nu tei­le, ega mui­du teeks, kui teid ei oleks,“ lau­sus ta rah­va­maj­ja tul­nud ini­mes­te­le.

„Ma olen su üle uh­ke, kal­lis klas­si­vend. Sa oled sil­ma paist­nud oma va­ba aja­ga, mil­le oled kin­ki­nud mei­le kõi­gi­le,“ lau­sus Ants Ki­vi­mäed õn­nit­le­des Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja, aas­ta va­rem val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li päl­vi­nud Hel­le Va­ga.

Küm­me aas­tat ta­ga­si val­la au­ko­da­ni­kuks va­li­tud Vai­no Napp kin­kis tä­na­vu­se­le au­ko­da­ni­ku­le oma uue raa­ma­tu. Ants Ki­vi­mäed õn­nit­le­sid ka tei­sed sõb­rad ja tut­ta­vad ning pe­re­liik­med.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu nel­jan­da män­gu või­tis Aru­kü­la
Järgmine artikkelEes­ti sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel Keh­ras sel­gu­sid Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 2022