Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu nel­jan­da män­gu või­tis Aru­kü­la

105
Kolgaküla rahvamaja

AND­RES KAAR­MANN

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas toi­mus mä­lu­män­gu­sar­ja nel­jas voor, mil­le või­tis 49 punk­ti­ga Aru­kü­la. Võit­ja­le järg­ne­sid Ka­val Kits 48 ning Keh­ra Ma­ru 45 punk­ti­ga. Kok­ku osa­le­sid nel­jan­das män­gus 45 võist­kon­da.

Sar­ja kok­ku­võt­tes jät­kab liid­ri­na Ma Ja Sa, kel­lel on nel­ja män­gu­ga kok­ku 166 punk­ti. Üld­seis on jät­ku­valt ta­sa­vä­gi­ne – järg­ne­vad 163 punk­ti­ga Su­va­li­sed ning võrd­selt 162 punk­ti­ga ÜRT ja Keh­ra Ma­ru. Mat­ti Krönst­rö­mi ni­me­li­ses spor­di­kü­si­mus­te ka­te­goo­rias ju­hib MC Ase­ri ning Ma­ti Tal­vi­ku ni­me­li­ses pil­di­kü­si­mus­te ar­ves­tu­ses Va­na­kü­la.

Täp­se­mat in­fot män­gu tu­le­mus­te koh­ta leiab And­re­se mä­lu­män­gu­de ko­du­le­helt www.kaar­mann.ee. Mä­lu­män­gu­sar­ja viies ja üht­la­si eel­vii­ma­ne mäng toi­mub 31. märt­sil.

Nel­jan­das voo­rus oli mä­lu­män­gu­ri­tel kü­las ka ETV „Ring­vaa­te“ võt­teg­rupp, kes te­gi loo Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gut­ra­dit­sioo­ni­dest.

Eelmine artikkelVali­mis­te nä­dal
Järgmine artikkelRaa­si­kul õn­nit­le­ti val­la uut au­ko­da­nik­ku ANTS KI­VI­MÄED