Kuusalu valda LEADERist seekord 141 660 ja Loksale 56 189 eurot

751

MTÜ Arenduskoda juhatus kinnitas 2011. aasta talvise taotlusvooru projektide hindamistulemused eelmisel kolmapäeval, 9. märtsil.

MTÜ Arenduskoda piirkonna kuue omavalitsuse MTÜd ja ettevõtted said esitada LEADER programmist toetusrahade taotlemiseks projekte kuni 11. veebruarini. Raha oli võimalik taotleda kõigist 7 meetmest.

Kokku esitati 95 rahataotlust, neist toetati 60 kogusummaga 655 123,15 eurot (10 250 450 krooni). Kuusalu vallast saavad toetusraha 16 projekti kokku 141 660,53 eurot (2 216 505,70 krooni). Loksa linnast antakse 5 projektile kokku 56 189,57 eurot (879 175,73 krooni).

MTÜ Arenduskoda piirkonnas on Kuusalu vald ja Loksa linn Harjumaalt, Vihula, Kadrina, Tapa vallas Lääne-Virumaalt ning Ambla vald Järvamaalt.

Meetmest 1.1 kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus taotleti toetust kokku 27 projektile, küsitud summade ulatuses rahastatakse neist 9 kogumaksumusega 155 177,48 eurot (2 428 000 krooni).

Kuusalu vallast oli sellesse meetmesse 6 projekti. Hindamispunktidega jõudis teisele kohale MTÜ MC Kolga taotlus Kolga sisehalli ja tenniseväljaku rajamise II etapi rahastamiseks, seda toetatakse küsitud summa ulatuses – 37 973,10 euroga (594 149,91 krooni). Kolmandana on pingereas MTÜ Pärispea Seltsimaja projekt seltsimaja sisustamise II etapiks – 8 861,02 eurot (138 644,84 krooni), nagu oli taotletud.

Positiivse hinnangu sai, kuid jäi pingereas tahapoole ja raha ei jätkunud MTÜ Õnne Maja taotlusele Kolga vana vallamaja rahvamajaks rekonstrueerimise käigus juurdeehituse tegemiseks, selleks küsiti 37 998 eurot (594 539,51 krooni).

Nõutavast vähem said punkte ja jäid seetõttu rahata MTÜ Sigula Küla Ühendus projektid Sigula külamaja juurdepääsutee korrastamiseks ning külaplatsil asuvate maaparanduskuhjatiste tasandamiseks ja ümberkujundamiseks, millele küsiti 3002,4 eurot (46 977,35 krooni) ning külamaja põhiprojekti koostamiseks ja maaüksuse topogeodeetilise alusplaani uuendamiseks, millele taotleti 3004,2 eurot (46 977,35 krooni).

Loksa linnast oli 3 rahataotlust. MTÜ Loksa Arenduskeskus saab Loksale mänguväljaku rajamiseks 24 891,36 eurot (389 465,15 krooni), nagu oli küsitud. Raha ei jätkunud SA Loksa Sport positiivselt hinnatud projektidele: Loksa spordihoone renoveerimisprojektile taotleti 38 000 eurot (594 570,80 krooni) ning uisu- ja tenniseväljaku rajamiseks Loksale samuti 38 000 eurot. 

Meetmesse 1.2 seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine omaalgatusliku tegevuse kaudu oli esitatud 29 projekti, toetust said 22, kokku 54 339,69 eurot (850 231,39 krooni).

Kuusalu vallast toetatakse neist 5: MTÜd MC Kolga 2933,06 euroga (45 892,42 krooni) MC Kolga karikavõistlusteks tennise igaühe paarismängus ning 2760,54 euroga (43 193,07 krooni) kursuse jaoks „Tennisemäng kõigile“, MTÜd Kolgaküla Selts 3810,28 euroga (59 617,93 krooni) Kolgaküla rahvamaja 80. sünnipäeva tähistamiseks ja MTÜd Kuusalu Matkaselts 707,36 euroga (11 067,78 krooni) Kuusalu valla elanike ühisprojektiks „Looduskool – orienteerumine“ ning 1375,20 eurot (21 517,20 krooni) projekt-koolituseks ja mängupäevaks „Saalihoki on mäng kõigile“.

Loksa linnas antakse toetusraha 2 projektile: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Loksa Kroonlinna Püha Joanni kogudusele 1044 eurot (16 335,05 krooni) pühapäevakooli õppereisiks Kroonlinna ja MTÜle Loksa Spordiklubi 1485 eurot (22 296,41 krooni) Loksa linna lahtisteks meistrivõistlusteks rannavõrkpallis. Toetust ei saanud MTÜ Rannamännid – heakorratalgute korraldamiseks Loksa linnas küsiti 2980 eurot (46 626,87 krooni).

Meetmest 1.3 erinevate elanikegruppide kaasamise toetus taotleti rahastust 12 projektile, neist toetatakse 6 projekti 15 530,08 euro (242 992,95 krooni) ulatuses.

Kuusalu vallast saab 2750,69 eurot (43 038,95 krooni) MTÜ Ida-Harju Inva­ühing õppereisiks Hiiumaale, samas jäi rahapuudusel toetuseta ühingu teine projekt, millega küsiti 3160,80 eurot (49 455,77 krooni) invaühingu ühistegevusteks 2011-2012. MTÜ Sinu Tasakaal projektile lubatakse 2064,63 eurot (32 304,44 krooni) suviseks tantsu- ja käsitöölaagriks Tapa valla eri rahvusest noortele.

Loksa linnast antakse 3200 eurot (50 069,12 krooni) MTÜle Loksa Arenduskeskus spordi- ja puhkekeskuse jaoks. Positiivselt hinnati, kuid raha ei jätkunud Loksa Kroonlinna Püha Joanni kogudusele, kes soovis 1099,98 eurot (17 210,95 krooni) digitaalse klaveri ostmiseks lastekoorile.

Meetmesse 1.4 piirkonna maine kujundamise toetus esitati 4 projekti, neid kõiki toetatakse küsitud summaga, kokku 50 413,22 euroga (788 795,49 krooni).

Kaks taotlust olid Kuusalu vallast. MTÜ Kiiu Arendus saab 3561,30 eurot (55 722,24 krooni) dokumentaalfilmi „Sõbrakaubandus“ tootmiseks ning MTÜ Vihasoo Kultuuriselts 6400 eurot (100 138,24 krooni) rahvatantsurühma Loksa Tantsijad ja ansambli VVV osalemiseks rahvusvahelisel festivalil Lõuna-Walesis.

Meetmes 2.1 ettevõtluse arendamise toetus oli rahataotlusi kokku 17, toetatakse 13 taotletud summadega, kokku 341 600,10 euroga (5 344 880,10 krooni).

Kuusalu vallast saavad toetust 3 taotlust: OÜle Kuusalu Ärikeskus antakse 12 497,75 eurot (195 547,30 krooni) Kuusalu taluturu rajamiseks, MTÜle Arli Õpiaed Kiiu-Aablasse Arli õpiaia rajamiseks 24 516 eurot (383 592,05 krooni) ning OÜle Kadrin Kaasik ja Pojad Pärispealt 5571,60 eurot (87 176,60 krooni) lintsaeraami ostmiseks puidutöökojale. Toetuseta jäi MTÜ Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing, kes taotles 36 979,20 eurot ühingule hädavajalike päästevahendite ostmiseks, sest projekt jäeti hindamata.

Meetmesse 2.2 ajaloo ja kultuuripärandi väärtustamise toetus oli saadetud 5 projekti, neist toetatakse 3, kokku 75 279,15 euroga (1 17  862,80 krooni).
Loksa linnast antakse 25 569,21 eurot (400 071,20 krooni) EELK Loksa Maarja kogudusele kiriku kellasüsteemi korrastamise II etapi jaoks.

Kuusalu vallast sellesse meetmesse esitatud taotlused jäid rahastuseta: SA Kuusalu Almakeskus soovis 9051,97 eurot (141 632,55 krooni) Kuusalu pastoraadi sauna rekonstrueerimise lõpetamise II etapiks ning MTÜ Õnne Maja 37 985,40 eurot (594 342,36 krooni) Kolga vana vallamaja rahvamajaks ümberehituse projektile vana majaosa korrastamiseks.

Meetmest 2.3 siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses taotleti toetust 5 projektile, rahastati 3, kokku 63 884 euroga (999 567,39 krooni).

Kuusalu valla MTÜdest saab Leesi Külaselts 2743,50 eurot (42 926,45 krooni) Tšehhi Sdruzeni Splav vastuvõtuks MTÜ Arenduskoda piirkonnas ning MTÜ Aita Naabrit 23 134,50 eurot (361 976,27 krooni) Kuusalu-Vihula-Kadrina-Tapa-Ambla valdades ja Loksa linnas tegutsevate turismiettevõtjate ja külaseltside koostöökoolituseks ning kogemuste vahetamiseks.

Toetuseta jäi Ökokratt, kes küsis 17 245 eurot (269 825,62 krooni) projektile „Tantsuga sõbraks ja targaks“.

Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus kommenteeris, et konkurss oli tihe ja taotlusi palju: „Jagamisele läinud summast küsiti kolm korda rohkem ehk ühe jagatava euro kohta taotleti 3,3 eurot. Mitmes meetmes jäi raha puudu, kuid mõnes ka üle ja  suunatakse sügisesse taotlusvooru. Aprillis saame teada, kui paljud projektidest on PRIAs heaks kiidetud ja kas ka sealt jääb summasid üle. Sügisvooru kuulutame välja maikuus, projektide esitamise lõpptäht­aeg on ilmselt oktoobris.“

Ta kiitis, et esitatud projektide tase on läinud oluliselt paremaks, ehkki oli ka selliseid, mis olid pelgalt avaldused raha saamiseks.

Küsimusele, miks jäeti täiesti hindamata Kolga vabatahtlike tuletõrjujate projekt, vastas ta, et see oli esitatud investeeringute meetmesse, kuid päästevahendite soetamist ei saa sellest toetada. Soovitati teha taotlus teise meetmesse, kuid ei tehtud.

Eelmine artikkelTulekahju Ranna tänaval
Järgmine artikkelJANAR VAIK Raasikult sai Emakeele Seltsilt peapreemia keeleteo eest