Raasiku vallavolikogu toetas lasteaiaõpetajate palgatõusu

2193

Raasiku volikogu lisas 2015. aasta eelarve projekti 20. palgaastmel olevate töötajate 7protsendilise palgatõusu.

Eelmises lehes kirjutasime, et Aruküla lasteaiast lähevad 5 õpetajat jaanuarist tööle Rae vallas Jüris avatavasse uude lasteaeda. Lahkumise peapõhjus on palk – uuest aastast on Raasiku valla lasteaia­õpetaja töötasu koos 3protsendilise palgatõusuga 700 eurot, Rae vald maksab lasteaiaõpetajale 830 eurot kuus.
Teisipäeval, 9. detsembril otsustas Raasiku vallavolikogu lisada 2015. aasta eelarve projekti 3 protsendi asemel 7protsendilise palgatõusu kõigile töötajatele, kes on 20. palgaastmel. Otsuse poolt oli 12 volikoguliiget, 2 jäid erapooletuks.
Muudatusettepaneku palgatõusuks tegi  Aruküla lasteaia hoolekogu, kes arutas õpetajate lahkumisest tekkinud olukorda ning esitas Raasiku vallavolikogule soovi tõsta vallaeelarves 2015. aastaks lasteaiaõpetajate töötasu veel 5 protsenti, kolme aasta jooksul võrdsustada õpetajate palgad valla koolides ja lasteaedades ning siduda lasteaiaõpetajate palgad lahti valla- ja kultuuritöötajate palgamäärade skaalast.
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjon toetas ettepanekut maksta 20. palgaastme tasemel olevatele lasteaiaõpetajatele tuleval aastal kokku 7 protsendi võrra kõrgemat palka.
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi sõnas volikogu istungil, et vallavalitsus ei nõustu ainult lasteaiaõpetajate palgatõusuga – ühises palgasüsteemis peaks tõusma kõigi samal palgaastmel olevate töötajate palgad. Ta märkis, et palgatõus läheb maksma lisaks 24 534 eurot ning katte selle ettepaneku jaoks saab üksikisiku tulumaksu prognoosi muutmisest.
Ta sõnas, et Rae valla lasteaedades on kasutusel teistsugune süsteem – rühmas on tööl vaid üks õpetaja: „Sellise süsteemiga on võimalik teise õpetaja töötasu arvelt maksta kõrgemat palka. Raasiku pole süsteemi muutmiseks valmis, pole ka kindel, kas lasteaedades on laste õpetamise arvelt kokkuhoidmine üldse põhjendatud.“
Vallavanem lisas, et lasteaia­õpetajat palga lahtisidumine palgamäärade skaalast poleks mõistlik ning lööks süsteemi laiali – küll aga oleks mõistlik ära kaotada 18. ja 19. palgaastmed ning viia need kokku 20. astmega.
Võrreldes kooliõpetajate palkadega on lasteaiaõpetajate töötasud endiselt madalamad. Riigikogu rahanduskomisjon otsustas 8. detsembril tõsta täistööajaga õpetaja kuupalga alammäära alates tuleva aasta 1. jaanuarist 900 euroni kuus.
Vallavolikogu esimees Ants Kivimäe ütles pärast istungit, et otsus oli õiglane: „Teiste astmete palku me nagunii tõsta ei suudaks. Seitse protsenti on paras tõus, mis ei häiri teiste valdkondade rahastust. Vallas on 20. palgaastmel 54 töötajat, nendest pooled on lasteaiaõpetajad. Meelehärmi oleks tekitanud, kui oleksime tõstnud palka ühel osal, teisel mitte. Praegune lahendus tundub kõigile sobivaim.“
Ta lisas, et peab arvestama, palgad Raasiku vallas ei jõua kunagi järele töötasudele naabervallas Raes, mis on tunnistatud mitmeid kordi Eesti võimekaimaks vallaks.