Raasiku valla külavanemad aitasid koostada lumekaarti

1906

Külavanemad vaatasid üle kaardi, mille järgi hakatakse Raasiku valla teedelt lund lükkama.

Raasiku valla talvise teehooldaja OÜ Hong juht Margus Pettai kohtus esmaspäeval, 8. detsembril Arukülas Raasiku valla külavanemate ja -esindajatega. Ta näitas neile lumekaarti ning palus vaadata, kas lumetõrjet vajavad teelõigud on kaardil.
Ta sõnas, et kui mõni tee on jäänud kaardile märkimata, võib jääda see lumest lahti lükkamata: „Kaardi koostamiseks oleme pidanud kuu aega läbirääkimisi valla haldusjuhi Peeter Liinsooga ning ehitus- ja keskkonnaosakonna juhi Alari Kruusvalliga. Kõige täpsemalt teavad aga külavanemad, millise maja või hoone juurde nende teed viivad.“
Ta rääkis, et kaart on teede lahtilükkamise alus: „Kui mõni tee, mis on kaardil, aga jäänud lükkamata, on see meie viga. Kui aga sahk ei jõua teele, mida kaardil pole, ei pruugi me sellest teest üldse teada.“
Võimalusel lükatakse kõik teed järjest lahti – nii peamagistraal kui sellega hargnevad teed, mitte ei alustata ainult peateedest. Laiematel teedel tehakse lumetõrjet mitu korda – esimese korraga lükatakse tee sõidukitele läbitavaks, teise korraga puhastatakse teeääred ning -otsad.
Vallavanem Raivo Uukkivi meenutas, et vallas kehtib uus kord, mille järgi lükatakse valla kulul lahti erateed, mis ulatuvad avalikust teest kuni 50 meetri kaugusele. Tingimus on, et tee omanik on esitanud avalduse ning registreeritud Raasiku valla kodanikuks.
Pikavere-Mallavere külavanem Tõnu Suurkuusk sõnas, et kaardile tuleks märkida ka koolibusside marsruut, kuhu sahk läheks eelisjärjekorras, et lapsed jõuaksid õigeks ajaks kooli.
Kulli küla esindaja Tanel Tuisk uuris, kust saab lumelükkaja oma info, sest Raasiku vald on põhjast lõunasse piklik ning kui ühes otsas sajab lund, võib teises paista päike.
Margus Pettai vastas, et lumelükkajaid aitab internetipõhine ilmaennustus, kuid iga piirkonna elanikega on kontakt: „Kontrollime koahlikud olud üle telefonitsi. Pärast lumesaju lõppu on aega ööpäev, et taastada sajule eelnenud teeolud. Kui sajab rohkem, on loomulikult vaja teha lisatööd.“
Vallavanem täpsustas, et igat lumehelvest pole mõtet ära lükata, teehooldajad jälgivad ilmajaama ennustust, kui on torm ja tuisk, peab olema tehnika kogu aeg peal – kui on tavaline lumesadu, ei tasu tulla enne, kui see on lõppenud.
Teehooldaja kinnitas, et kui tuleb erakorraline kogus lund, on alati võimalik teatada ja kui ollakse kusagil autoga kinni, minnakse appi.
OÜ Hong võitis talvise teehoolde riigihanke Raasiku valla kõigis neljas piirkonnas. Ettevõte on teinud varem lumetõrjet Põhja-Tallinnas ning pakkunud Raasiku vallas niitmisteenust.

Eelmine artikkelRaasiku vallavolikogu toetas lasteaiaõpetajate palgatõusu
Järgmine artikkelPoliitilised toetussummad riigieelarvest