Raasiku vallavanemaks 5 kandideerinut kutsutakse vestlusele

124
Raasiku vallavanema asendaja Ants Kivimäe

Raa­si­ku val­la­va­ne­ma kon­kur­si­le esi­ta­ti 19 soo­via­val­dust. Val­la­va­ne­ma üle­san­ne­tes val­la­va­lit­su­se lii­ge Ants Ki­vi­mäe üt­les, et osa aval­du­si pol­nud tõ­si­selt­võe­ta­vad, nen­de esi­ta­jad olid vä­lis­maalt. Val­la või­mu­lii­du esin­da­jad va­li­sid viis kan­di­daa­ti, kes kut­su­tak­se vest­lu­se­le. Vest­lu­sed toi­mu­vad kol­ma­päe­val, 27. sep­temb­ril. Val­la­va­ne­ma kan­di­daa­ti va­li­vas­se ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut, val­la­va­ne­ma asen­da­ja Ants Ki­vi­mäe ning vo­li­ko­gu va­li­mis­ni­me­kir­ja­de esin­da­jad – koa­lit­sioo­ni kuu­lu­va­te EK­RE ja Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du ning opo­sit­sioo­ni­li­se va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald lii­ge. „Pä­rast vest­lu­si va­li­me ühe kan­di­daa­di, kel­le esi­ta­me val­la­vo­li­ko­gu­le,“ sõ­nas Ants Ki­vi­mäe. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tung, mil­le päe­va­kor­ras on val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne, toi­mub tu­le­val tei­si­päe­val, 3. ok­toob­ril.

Eelmine artikkelAnija volikogu kinnitas järgmiste aastate teede-investeeringud
Järgmine artikkelAnija vallavalitsus hakkab elamukrunte müüma