Kol­ga Raa­ma­tuk­lu­bis ERIC STEN­BOC­KI „Ko­gu­tud luu­le­tu­sed“

230

Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi 43. klu­biõh­tu oli Co­vi­di tõt­tu vir­tuaal­ne – näit­le­ja Paul Laa­sik lu­ges Kol­ga muu­seu­mis Kol­ga mõis­ni­ku Eric Sten­boc­ki luu­le­tu­si. Klu­biõh­tu sal­ves­tas MTÜ Kol­ga Aren­dus tel­li­mu­sel Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka. Sal­ves­tu­se leiab Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka ja MTÜ Kol­ga Aren­dus vee­bi­le­hel. Link sal­ves­tu­se­le saa­de­ti ree­del, 12. märt­sil klu­bi­lis­te­le. Eric Sten­boc­ki luu­le­tus­te tõl­ke­ko­gu­mi­ku an­dis väl­ja EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­ka kir­jas­tus Ul­mus Do­mi­ni. Ra­ha­li­selt toe­ta­sid And­res Hein­ver ja Kol­ga Aren­dus. Eric Sten­boc­ki luu­le­tu­sed tõl­kis ing­li­se kee­lest Rii­na Jes­min, kogumiku toi­me­ta­s Do­ris Ka­re­va. Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi eest­ve­da­ja Jan­ne Ker­do, ar­vas, et en­ne su­ve­ võiks raa­ma­tuk­lu­bi ko­gu­ne­mi­se te­ha va­bas loo­du­ses.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kool võ­tab ka­su­tu­se­le vor­mi­müt­si
Järgmine artikkelEes­ti Joo­nis­fil­mi ra­ja­ja REIN RAA­MA­TU juu­be­li­nä­dal