Raasiku vallavalitsus soovib Anijalt ja Jõelähtmelt koolibussi eest tasumist

1455

Kui Anija ja Jõelähtme vallavalitsus ei maksa, lubatakse 1. jaanuarist lõpetada nende küladest õpilastevedu Raasiku kooli.

Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi saatis kaks nädalat tagasi Anija ja Jõelähtme vallavalitsusele kirja ettepanekuga sõlmida leping õpilastranspordiga kaetud kulude katmiseks. Ta teatab – kui otsustatakse kulusid mitte kanda, lõpetab Raasiku vald 1. jaanuarist 2017 transporditeenuse pakkumise.
Anija vallavalitsusele saadetud kirjas on, et Raasiku vallaeelarvest on 1. septembrist 2013 kuni 30. juunini 2016 kulutatud Anija valla õpilaste kooli ja koju transpordiks 22 650 eurot. Tänavu korraldati uus õpilasteveo hange, kilomeetri hind on 1,164 eurot. Registri andmetel õpib Raasiku põhikoolis 15 Anija valla last. Vallavanema kinnitusel sõidab koolibuss Anija vallas igal koolipäeval 42,3 kilomeetrit ehk 7402,5 kilomeetrit õppeaastas ning rahaline kulu on 8616,51 eurot aastas. Jõelähtme vallas läbib Raasiku koolibuss ühel koolipäeval 68 kilomeetrit, mis teeb õppeaasta kogukuluks 13 872 eurot.
Lepingud õpilaste kooli- ja kojuveo eest tasumiseks soovitakse sõlmida tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2016.

Naabervallad kaaluvad
Koolibuss viib Raasiku kooli Anija valla lapsi Parila, Kihmla, Salumäe ja Linnakse külast. Anija vallavalitsuse istungil eelmisel nädalal tutvustas abivallavanem Marge Raja Raasiku vallalt saadud kirja, arutelu jätkatakse.
„Kiidan Raasiku valda, kes on kolm ja pool õppeaastat Anija valla lapsi kooli vedanud. See on suur otsus. Nüüd selgitame, kui palju meie valla lapsi koolibussi kasutab, kus nad elavad, kaardistame nende teekonna kooli ja koju. Siis saame kaaluda alternatiivvariante, teha otsuse,“ ütles Marge Raja.
Ta lisas: „ Ma ei tea veel, milline on lahendus, kuid on kindel, et lapsed peavad saama kooli ja tagasi. Nii et vanemad muretsema ei pea – omavalitsuste kohus on kindlustada laste kooli saamine põhikooli lõpuni.“
Abivallavanema sõnul on üks variant sõlmida Raasiku vallavalitsusega leping ja hakata neile õpilasteveo eest maksma, kuid läbi kaalutakse ka muud võimalused – näiteks panna käima oma kooli­transport või hüvitada laste koolivedu nende vanematele.
Kihmla-Salumäe külavanem Anneli Verpsoni teada kasutab Kihmlast koolibussi 4, Salumäelt 6 ja Parilast 3 last. Hommikul Raasikult alustav buss sõidab Linnakse kaudu Parilasse, sealt läbi Kihmla ja Salumäe küla tagasi Raasikule. Pärastlõunal teeb buss kaks tiiru, viib lapsed koolist koju.
„Täit ringi ta siis ei sõida, bussijuht vaatab, millise küla lapsed on bussis. Kui on ainult Salumäe lapsed, viib nemad koju ja siis sõidab Raasikule tagasi,“ selgitas ta.
Koolibuss sõidutab nende külade lapsi Raasikule neljandat õppe­aastat. Enne seda viisid lapsi vanemad ja vanavanemad, käidi ka jala või rattaga – Kihmla külla on kooli juurest 4-5 kilomeetrit.
Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja saatis Raasiku vallavalitsusele vastukirja, milles soovib ettepaneku kaalumiseks saada bussiliinide sõiduplaane ja infot, kes Jõelähtme valla lastest kasutavad Raasiku valla koolibussi, millistest peatustest nad sisenevad ja väljuvad, peale selle sooviti ülevaadet busside kilometraaži kohta Jõelähtme valla territooriumil.
Abivallavanem Carmen Viherpuu ütles, et Raasiku vallavalitsuse vastus oodatakse ära, siis arutatakse edasi, kuidas küsimus lahendatakse, kuid lapsed saavad kooli ja tagasi igal juhul. Jõelähtme vallast kasutab Raasiku koolibussi 16-17 last, peamiselt on nad Haljava külast.
Carmen Viherpuu märkis: „Kui Raasiku vallavalitsus pani mitu aastat tagasi koolibussi käima, ei küsitud, kas ollakse valmis seda rahastama. Pigem oli nende kasu, et said enda kooli õpilasi.“
Abivallavanem ei pidanud tõenäoliseks, et õpilasteveo eest hakatakse maksma tagantjärele, valla­eelarves pole kulusid arvestatud: „Kuid otsuse teeb vallavalitsus.“