Raasiku vallas tõuseb lasteaia osalustasu

1252

Esimese lapse lasteaiakoha eest peab nüüd Raasiku valla lasteaedades tasuma 39,05 eurot kuus, teise või enama lapse eest 19,525 eurot.

Raasiku vallavolikogu kinnitas 14. jaanuari istungil lasteaia osalustasud. Esimese lapse lasteaiakoht maksab vanematele nüüd 11 protsenti miinimumpalgast, teise või enama lapse puhul 5,5 protsenti. Miinimumpalk on 2014. aastal 355 eurot. Seni olid kohatasud 31 eurot esimese lapse ning 19 teise või enama lapse eest ehk polnud seotud miinimumpalgaga. Esimese lapse puhul tõuseb osalustasu ligi 8 euro võrra, teise ja enama lapse puhul jääb peaaegu samaks.

Vallavalitsuse esitatud eelnõus oli hinnatõus suurem – 12 ning 7 protsenti.

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Kivimäe esitas oma komisjoni seisukoha, et protsendid võiks olla 10 ja 5,5. Sotsiaal- ja noorsootöökomisjoni esimees Talvi Aruaas ütles, et komisjon pooldab osalustasu, mis on 10 protsenti. Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni esimees Avo Möls sõnas, et nad pooldavad vallavalitsuse eelnõu arve ehk 12 ning 7 protsenti.

Esimese lapse osalustasu tõstmist 11 protsendini toetas 9 volikoguliiget, 10 protsendi poolt oli 4 ning 12 protsendi ettepanekut toetasid 2 rahvaesindajat.

Teise või enama lapse osalustasu 5,5 protsendi poolt olid 13 volikoguliiget, 7 protsendi poolt 2.

Vallavanem Raivo Uukkivi lausus, et volikogus arutati teemat pikalt, sest tegu on noore pere eelarvest võetava rahaga.

Vallavalitsuse esitatud eelnõus oli hinnatõusu põhjusena nimetatud väikepalgaliste lasteaiatöötajate palgatõusu, personali suurendamist ning uute rühmade avamiseks tehtud juurdeehitustöid ja renoveerimist.

Uued osalustasud hakkavad kehtima 1. veebruarist.

Eelmine artikkelKuusalu kooliolümpiamängud
Järgmine artikkelKas Loksa linn, Raasiku, Aegviidu ja Jõelähtme vald kaovad?