Raasiku valla teehoiukavas on Aruküla teede mustkate

1107

Mustkatte saajate nimekirjas on Suvila, Harju,Toominga, Kevade, Lille ja Lepa tänav.

Teisipäeval, 11. septembril kinnitas Raasiku volikogu ja suunas avalikustamisele valla teehoiukava muudatused aastateks 2012-2015.

Seni oli kavas Kangla, Rätla, Rätla-Sõerde, Vana-Postijaama, Jõe ja Härma-Mallavere tee remont 2012. aastal ning Aruküla kergliiklustee ehitamine kolmes etapis aastatel 2013-2015.

Nüüd on vastavalt vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni ettepanekule asendatud 2013. aasta töödest jalg- ja rattatee esimese etapi ehitamine musta katte panekuga Aruküla mõnele teele, näiteks Suvila, Harju, Toominga, Kevade, Lille või Lepa tänavale. Aruküla jalg-ja rattatee esimese etapi ehitus ehk raudteest vallamajani on lükatud 2014. aasta peale ning edaspidiseks jäävad ka järgmised etapid.

Kokku on teehoiukavas ette nähtud 347 600 eurot teede ehituseks ja remondiks ning  320 357 eurot hoolduseks.

Vallavolikogu esimees Kaido Kirsip tundis huvi, millised on kavas välja toodud 2012. aasta teede remondi olukorrad nüüd.

Raasiku vallamajandusosakonna juhataja Andres Õunap vastas, et Jõe ning vana Postijaama teed said truubid, puhastati vanad kraavid ja rajati üks uus kraav, osadele lõikudele veeti peale kruusa. Härma-Mallavere tee remont lükkub edasi, sest valla teede hoolduse ja jooksva remondi kulud on planeeritust suuremad, kulutusi investeeringutele tuleb vähendada. Kolme suurema tee – Kangla, Rätla ja Rätla-Sõerde teede remonditööde mahtusid peab samuti vähendama ning taastatakse ainult kruusast kulumiskiht.

„Võtsin pakkumised teehoiutööde kirjelduses toodud kogu mahule, kuid hinnad kujunesid ülejõu käivateks. Kolm teed pidid saama vajalikel lõikudel kraavid, truubid, võsalõikuse, teepeenarde korrastamise ning kulumiskihi taastamise. Investeeringuteks jääva summa eest saaks praeguste hindade juures teha vaid poole planeeritud töödest. Taastame ainult kulumiskihi, et järgnevatel aastatel oleks üldse võimalik neid teid hööveldada. Tellisime kõik tööd eraldi – kruusa ostmine, kohalevedu, profileerimine ja tihendamine. Sedasi  saame kokkuvõttes odavamalt,“ vastas Andres Õunap. Kangla tee remont algas esmaspäeval, lähiajal peaks algama Rätla ja Rätla- Sõerde teede remont.