Kuidas ohtlik klient Valkla Kodust põgenema sai?

1028

Jaanipäevale eelnenud nädalal põgenes kella 22 paiku õhtul Valkla Kodust klient, päev hiljem leiti ta Pärnust ja toodi tagasi.

Valkla külarahvas läks kolmapäeva, 17. juuni hommikul ärevusse, kui külavanemale teatati, et põgenenud on sama klient, kes sooritas 2013. aastal Valklast paar kilomeetrit eemal kuriteo. Just seda kurt-tumma noormeest seostatakse kuriteo ohvriks langenud meesterahva hilisema surmaga. Kohus kurt-tumma noormeest süüdivaks ei tunnistanud ning ta suunati Valkla Kodusse tagasi.
Olge tähelepanelikud ja ettevaatlikud, oli kirjas külakogukonna listis, kui põgenikust teada anti. Sama päeva õhtul läkitati listi sõnum, et oht on möödas, põgenenud klient leiti Pärnust oma sugulaste juurest ja tuuakse tagasi.
Külavanem Märt Sillaste imestab – klientide põgenemiste ja külarahva protestide tõttu ehitati Valkla Kodule ümber kõrge aed, pandi signalisatsioonid, kuid sellegipoolest leidis aset põgenemine.
Märt Sillaste: „Kui sotsiaalminister Helmen Kütt käis Valklas, küsisin sihtasutuse Hoolekandeteenused juhilt Maarjo Mändmaalt, kas olete kindel, kui aed on valmis, siis põgenemisi enam ei tule. Ta vastas, et jah. Leppisime kokku, et teeme koostööd. Nüüd on nende pool lepet rikkunud. Meil tuleb taas hakata tegutsema enda kaitseks ja nende vastu.“
Külavanem kirjeldab, milline ehmatus oli, kui tuli põgenemisteade: „Sõitsin Tallinnasse tööle, koju jäid kaks alaealist last, kellest üks pidi peagi hakkama jalgrattaga sõitma Kuusallu kooriproovi. Organiseerisime, kuidas külalapsed saavad kooriproovi, ning kes kelle juurde läheb varju, et teised lapsed ei oleks üksi kodus, on ju koolivaheaeg. Oleme seda meelt, et Valkla Kodu ja Hoolekandeteenused peavad kokkulepetest kinni pidama ning tagama, et põgenemisi ei ole, tegema ükskõik mida, et seda enam ei juhtuks.“
Külarahva seas käib jutt, et põgenemise ajal oli Valkla Kodu aia signalisatsioon välja lülitatud, kuna siis olid tugevad tuuled ning signalisatsioon kippus tuulele reageerima. Räägitakse ka sellest, et puhkuste ajal on hooldekodus töötajaid palju vähem.
ASi Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno ütles Sõnumitoojale, et aia signalisatsioon töötas põgenemise ajal, see kontrolliti kohe üle pärast põgenemist: „Et häiresüsteem ei rakendunud, ei olnud seotud ilmastikuoludega. Kõnealune põgenemine oli hoolsalt kavandatud, põgenemiskoht valmis vaadatud. See toimus kohas, kus signaalkaablit puudutamata oli võimalik aeda ületada. Kahjuks on tegu kohaga, mida keegi ei olnud suutnud hinnata kui võimalikku riskikohta. Turvasüsteemi tugevdatakse selles kohas, enam ei ole võimalik aeda ületada signaalkaablit puutumata. Häire väljalülitamine ei ole töötajatel lubatud ka mitte suure tuulega.“
Tema sõnul on puhkuste ajal võetud Valkla Kodusse asendajaid tööle nii palju, kui on võimalik. Vahel tuleb ette, et taastujate osakonnas on vähem töötajaid, seda olukorda kasutas ära ka põgenenud klient.
Ta lisas, Valkla Kodu elanike spetsiifikat aitab natuke mõista fakt, et Tallinna psühhiaatriahaiglast on viimase paari kuu jooksul põgenenud Valkla Kodu kolm klienti. Kuigi haiglas on personali üks ühele ja teenuse hind peaaegu kaks korda kallim kui Valkla Kodus. Tegu on kliendigrupiga, mille osas on sajaprotsendilist garantiid väga raske anda.
Valkla kogukonnas räägitakse ka juhtumist, kus hooldekodu klient väidetavalt püüdis kägistada töötajat, see inimene on nüüd ametist lahkunud.
Liina Lanno märgib, et kõik Valkla Kodus toimuvad juhtumid on siseuurimise all, alati selgitatakse ka osapooled. Neid juhtumeid ei saa meedia vahendusel kommenteerida.
Valkla külavanem osales mai lõpus toimunud kohtumisel sotsiaalministeeriumis, kus tema sõnul jäi kõlama psühhiaatrite ja hoolekandevaldkonna spetsialistide seisukoht, et vale oli tuua sada ja nüüd juba ka natuke rohkem kohtumäärusega ööpäevaringsele teenusele suunatud klienti kokku Valklasse, varem elasid eri diagnoosidega isikud hajutatult mitmes hooldekodus.
Liina Lanno kinnitab,  vastavalt Valkla Kodu arenguplaanile osutatakse erinevate diagnoosidega sihtgruppidele teenuseid eraldi nii palju, kui on võimalik: „Valkla Kodu on teinud 1,5 aastaga hüppe klientide rahulolu ja perede mikrokliima paranemise suunas. Kõik protsessid võtavad arenemiseks aega.“
Ta lisab, et ministeeriumi kohtumisel osalenud psühhiaatritest on Valklat külastanud vaid üks, teised kõnelesid hüpoteetiliselt, tuginesid aastatetagusele kogemusele.
Valkla külavanem leiab aga, et riik tuleks panna vastutama, kui kohtumäärusega teenusele suunatud kliente ei suudeta hooldekodu territooriumil hoida: „Meie kodanikena peame oma tegevuse eest vastutama, riik peaks samuti. Kui aed ja signalisatsioon kliente ei pea, tuleb tööle võtta valvurid. Väidetavalt pidigi seal nüüd olema mehitatud valve.“
Sotsiaalministeeriumi pressiteate järgi külastas sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse esmaspäeval, 6. juunil Valkla Kodu.
Ministeeriumi pressiesindaja ütles, et asekantsler oli Valklas tegevusjuhendaja töövarjuna.