Raasiku valla külavanemad kohtusid Peningil

1277

Raasiku valla külavanemate teine ümarlaud oli teisipäeval, 6. detsembril Peningi külakeskuses.

Külavanemate kokkusaamise algatas vallavanem Aare Ets, koos temaga oli külaliidritega kohtumas volikogu esimees Kaido Kirsip. Külavanemaid oli kohal kolm – Anu Vaarmets Tõhelgist, Guido Trees Peningilt ning Pikavere ja Mallavere külavanem Tõnu Suurkuusk.

Aare Ets tegi ülevaate valla arengukavaga planeeritud tegevustest ja investeeringute kavast ning tutvustas kahte projekti­ideed, mille jaoks võiks raha taotleda Leader-programmist. Esimene projekt on mõeldud Paraspõllu matkaraja tähistamiseks, teine valla matkarajast virtuaaltuuri tellimiseks. Veel arvas vallavanem, et võiks tellida 5-6 suurt vallakaarti.

2007. aastal RMK tellimusel pärimuskultuuri objekte inventeerinud Raul Aalde tutvustas Raasiku vallast kirja pandud pärimuskultuuri objekte.

Vallavanem rääkis ka, et Raasiku valla küladele raha jaotamise kord näeb ette, et vallaeelarvest toetuse saamiseks peab külal olema valitud külavanem, kehtiv arengukava ning tegutsema külaelu edendamisega tegelev MTÜ. Raasiku valla 13st külast on külavanem tema andmetel kaheksal, külaseltsid kuues külas ning kehtiv arengukava vaid kolmel – Tõhelgi, Pikavere-Mallavere ja Peningi külal. Teise poolaasta jaotusest said toetust viis küla. 

„On kaks võimalust – kas muuta seda korda või jaotada edaspidi raha tõesti üksnes nende külade vahel, kellel on kõik kolm tingimust täidetud,“ märkis ta.

Aare Ets tõi näiteks, et Harku vallas ei ole igal külal eraldi arengukava, vaid need on kandipõhised. Raasiku vallas on maakonna planeeringu järgi kolm kanti: Aruküla, Pikavere ja Raasiku piirkond. Vallavanem pakkus – kui külajuhtidel on huvi, võib kutsuda Vääna Külakoja juhi Deiw Rahumägi rääkima kandipõhiste arengukavade koostamisest ning toimimisest. 

Anu Vaarmets tegi ettepaneku tõsta küladele eraldatud toetus varasemale tasemele. Küladele kavandatakse igal aastal toetust 0,5 protsenti eelmise aasta üksikisiku tulumaksu laekumisest, kuid vallavalitsusel on õigus seda summat muuta. Seoses majanduslangusega vähendati toetust paar aastat tagasi poole võrra.

Tõnu Suurkuusk rääkis, et buss, mis viib Pikavere-Mallavere pensionäre reedeti Kosele, on nii täis, et osa soovijaid on maha jäänud ning pahased. Kaido Kirsipi sõnul on valla ettevõtjad arvanud, et pensionärid tuleks bussiga viia hoopis Arukülla või Raasikule poodi, apteeki, juuksurisse. Külavanem vastas – oleks muidugi õigem toetada oma valla ettevõtjat, kuid Pikavere on Kose kihelkonna endine küla ning sealsed inimesed käivad Kosel ka surnuaias. Peale selle on Kosel kõik vajalik käe-jala juures, Arukülas on poe juurest apteeki vaja pikem maa kõndida, kuid vanainimesed ei jõua palju käia.

Guido Trees tõstatas mure, et tuletõrje veevõtukohad on vaja tähistada. Eestis on juhtunud mitu õnnetust, kus inimesed on kukkunud lahtisesse kaevu, Peningil olevat viis ohtlikku kaevu, mida katavad vaid mädane­nud lauad.

Eelmine artikkelAvastati vargused Raasiku alevikus
Järgmine artikkelKolga muuseum kutsub piparkooginäitusele