Kuusalu vallavolikogu esimees jäi valimata

1484

Volikogu esimehe valimisega jätkatakse nädala pärast – teisipäeval, 10. novembril.
13 hääletussedelit olid tühjad ehk kehtetud. Hääli lugesid Kuusalu valla valimiskomisjoni liikmed MAIRE LINK, TEET KALLASTE, MILLI KIKKAS, MERLE KOPPEL ja MAARIKA ROHI.
Kuusalu vallavolikogu uue koosseisu esimene istung toimus teisipäeva, 3. novembri hommikul algusega kell 8.15.

Kohal olid kõik 19 volikoguliiget. Nimekirjal Ühiselt Edasi on volikogus 8, Meie Kodul 5, Eesti Reformierakonnal 3, Eesti Keskerakonnal 2 ning Isamaa ja Res Publica Liidul 1 koht.

Istungit juhatas valimiskomisjoni esimees, vallasekretär Maire Link. Ta tegi ülevaate valimiste tulemustest – Kuusalu vallas oli valimistepäeval, 18. oktoobril 5398 valimisõiguslikku kodanikku ning valimistel osales neist 3353, mis on 62,11 protsenti. Kandideeris 6 nimekirja ja kaks üksikkandidaati, kandidaate oli kokku 138. Volikogusse valiti saadikud 5 nimekirjast, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja üksikkandidaadid volikogusse ei pääsenud.

Ta palus kõigil volikoguliikmetel ennast tutvustada. Seejärel luges vallasekretär ette istungi päevakorra: volikogu esimehe valimine, volikogu aseesimehe valimine ja vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Vallavolikogu esimehe kandidaate esitati üks – Kaupo Parve Meie Kodu valimisnimekirjast tegi ettepaneku valida volikogu esimeheks Andres Allmägi. Herko Sunts nimekirjast Ühiselt Edasi tegi ettepaneku nimekiri sulgeda. Salajasel hääletamisel sai Andres Allmägi 5 pool ja 1 vastuhääle, 13 hääletussedelit olid tühjad ehk kehtetud.

Volikogu esimees osutub valituks siis, kui tema poolt on volikogu koosseisu häälteenamus, Kuusalu volikogus seega vähemalt 10 volikoguliiget. Andres Allmägi sai vähem poolthääli, seega ei osutunud valituks.

Vallasekretär teatas, kuna volikogu esimeest ei valitud, ei saa istungiga edasi minna. Vallasekretäril on volitused viia läbi volikogu esimehe valimised, seejärel peab istungit juhatama volikogu esimees. Järgmise istungi toimumisajaks lepiti kokku teisipäev, 10. november. Siis on esimene päevakorrapunkt taas volikogu esimehe valimine.

Nimekirjade esindajad kommenteerivad
Enn Kirsman nimekirjast Meie Kodu: „Järgisime seda, mida olime lubanud – meie volikogu esimehe kandidaat on Andres Allmägi. Esitasime tema kandidatuuri, et mitte hääletada kellegi vastu. Oleme pidanud Ühiselt Edasi nimekirjaga konsultatsioone, kuid sisulisteks läbirääkimisteks ei ole need kasvanud.  Jääme selle juurde, et Keskerakonnaga läbi ei räägi, teistega oleme valmis koostööd tegema.”

Herko Sunts nimekirjast Ühiselt Edasi: „Meie nimekiri peab läbirääkimisi Reformierakonnaga. On üksikuid küsimusi, milles me pole jõudnud kokkuleppele. Samas see, et oli 13 kehtetut sedelit, näitab, ollakse valmis koostöö tegemiseks. Loodame sellelt pinnalt edasi läbi rääkida.”

Andres Paomees Eesti Reformierakonnast: „Koalitsioonilepingut selleks istungiks ei olnud. Loodan, et läbirääkimised jätkuvad.”

Henn Pärn Isamaa ja Res Publica Liidust: „See on poliitika.”

Värner Lootsmann Eesti Keskerakonnast: „Et volikogu esimees jäi valimata, selles pole midagi kummalist. 2002. aastal valiti Andres Kaarmann Loksa linnavolikogu esimeheks alles kuuendal korral – 12. detsembril.


Kuusalu vallavolikogu koosseis
Ühiselt Edasi
– Kalmer Märtson, Herko Sunts, Urmas Kirtsi, Mait Kröönström, Matti Krönström, Tõnu Tamm, Raul Valgiste, Kunnar Vahtras.

Meie Kodu – Kaupo Parve, Enn Kirsman, Andres Allmägi, Ott Sandrak, Marika Astor.

Eesti Reformierakond – Andres Paomees, Madis Praks, Mart Sestverk.

Eesti Keskerakond – Värner Lootsmann, Margo Reiska.     

Isamaa ja Res Publica Liit – Henn Pärn.

Eelmine artikkelVarastati metalli
Järgmine artikkelAnija uus vallavanem on TIIT TAMMARU