Raasiku valla Kalesi elanikud protestivad uue tootmishoone vastu

4769
Kalesi küla Lennu kinnistule on viimaste nädalatega kerkinud laohoone karkass.

Külaelanikud on saatnud Lennu kinnistu põllumajandushoone ehitusloa seaduslikkuse küsimuses teabenõudeid, kirjutanud õiguskantslerile, taotlenud maavanema järelevalvet ja pöördunud kohtusse.

Kalesi küla Aruküla-poolsete majade elanikud said Lennu maaüksusele kavandatavast tootmishoonest teada maikuu lõpus, kui külateel hakkasid sõitma raskeveokid, mis viisid ehitusplatsilt turbamulda ja tõid krundi täiteks paekivilahmakaid. Ehitajatelt kuuldi, et rajatakse tööstushoonet, kus hakatakse kokku panema puitmaju, tööd saab tootmises edaspidi kümmekond inimest.

Seepeale saadeti vallavalitsusele teabenõue, paluti koopiat ehitusprojekti koostamise lähteandmetest või detailplaneeringu väljavõttest. Samas taotleti ka ehitustegevuse peatamist ning ehitusloa tühistamist, kui küsitud dokumendid puuduvad.

Sellest ajast saadik on käinud külarahva ja vallavalitsuse vaidlus, kas vallavalitsuse tänavu aprillis välja antud ehitusluba on seaduslik. Küla elanikud on seda meelt, et ei ole – Lennu kinnistu näol on tegu maatulundusmaaga, tööstushoonet võib ehitada tootmismaale – seega tulnuks esmalt muuta maa sihtotstarvet ning koostada detailplaneering.

Kalesi elanik Jako Reinaste ütles, et Lennu kinnistuga toimuv on ajendanud moodustama omaette valimisliitu ning osalema valimistel: „Üks on juriidiline pool, et kuidas mindi seadusesätetest ja menetluskordadest mööda, anti ehitusluba. Teine on see, kuidas suheldakse vallaelanikega – oleme väga nördinud, et meid ei teavitatud tööstuse tulekust, ei antud võimalust küsida ega kaasa rääkida. Suuliste päringute peale väitsid vallavalitsuse töötajad korduvalt, et neil puudub info laohoones toimuma hakkava tegevuse kohta. Juunis esita­si­me Harju maavalitsusele avalduse järelevalve menetluse alustamiseks, menetluse tulemusi ei ole meile veel selgitatud. Nüüd oleme olukorras, kus meie küla läbival kruusateel sõidavad ehituse pärast suured masinad ning tulekul on ettevõte, väidetavalt puitmajade kokkupanemine, kuhu jäävad ka edaspidi sõitma rekkad, tekib müra ja tolm.“

Jako Reinaste märkis, et külaelanike pöördumisi on tõlgendatud jonnimiseks külatee pärast: „Kuid tee remonti hakkasime paluma varem, 2012. aasta lõpus – koostasime külaelanikega kirja..“

Ta selgitas, et külarahvale oleks pidanud eelnevalt tutvustama, mida Lennu maaüksusele kavandatakse ja mida see kaasa toob. Kui oleks tehtud detailplaneering, oleks teavitus käinud teisiti – avalikustamised, avalikud arutelud jms. Külaelanikud on seisukohal, et tootmishoone oleks võinud rajada Kalesis asuvate teiste ettevõtete lähedusse, seal on vanu lautasid ja tühje kinnistuid.

Jako Reinaste: „Praegu on püütud laohoone varjus küla elanikke kaasamata ehitada hoone valmis, et hiljem muuta maa siht­otstarvet ja jätta planeering tegemata. Sel juhul on külaelanikud pandud sundseisu ja toimub järjekordse jokk-skeemi vormistamine.“

Raasiku vallavanem Aare Ets rääkis Sõnumitoojale, et Lennu kinnistu arendaja Andreas Reineberg käis vallamajas uurimas, kuhu saaks rajada laohoonet: „Soovitasime Kalesi küla tööstuspiirkonnas asuvaid krunte, ka tühjaltseisvaid lautasid, kuid mõne aja pärast selgus, ta oli ostnud tööstusalast veidi eemal maatulundusmaa. See info jõudis minuni, kui vallaarhitekt esitles vallavalitsusele korraldust anda välja projekteerimistingimused. Hiljem avastasime, et tegime vea, ilma detailplaneeringuta võib ehitada kuni 1000ruutmeerist hoonet, esialgsel ehitusloal oli 2000 ruutmeetrit. Selle parandasime ära. Kuid siis hakkas osa küla­elanikke protestima. Minu ametis­oleku aja jooksul on üldse käinud kaks ärimeest uurimas, kas saaks ettevõtet rajada Raasiku valda, Andreas Reineberg oli üks neist. On suur asi, kui keegi tahab meie valda investeerida, kuid kahjuks on Kalesi külas tekkinud vastuseis.“

Vallaarhitekt Heli Tomps ütles, et Kalesi elanike taotluse alusel on maavalitsus algatanud Lennu kinnistu ehitusloa väljaandmise üle järelevalve. Seoses sellega on tehtud Andreas Reinebergile ettepanek algatada Lennu kinnistu detailplaneering.

„Maaomanik tahtis kiiresti ehitama hakata, tulime vastu. Ei oleks osanud arvata, et tekib selline vastuseis. Lennu kinnistu asub Aruküla puhastusseadmete sanitaarkaitsevööndis, elumajadest eemal. Lähima taluni on küll 200 meetrit, kuid vahele jääb metsatukk. Edasi saab nii, et soovitame arendajale teha detailplaneering,“ sõnas vallaarhitekt.

Andreas Reineberg kinnitas Sõnumitoojale, et on valmis detailplaneeringu tellima, kui vallavalitsus seda nõuab: „Meil on lepingud peal, vaja on laohoone valmis saada. Mingit tootmist sinna ei tule, laohoone on ladustamiseks ja pakkimiseks. Toome kohale aknad ja komplekteerime kardinasiinidega. Tööd saab kuni viis inimest, töötajad on kavas otsida Raasiku vallast. Tootmine on meie puitmaju kokkupanevas firmas Suur-Sõjamäel, pinda on 3000 ruutmeetrit. Raasiku valda me seda üle ei koli.“

Firmajuht lisas, et on šokeeritud, tahtis laohoonet, küsis vallamajast, mida selleks on vaja teha, nõutud toimingud said tehtud, anti ehitusluba, alustati ehitamisega, kuid nüüd on tekkinud riid: „Olen helistanud külavanemale, et valmis rahvaga kohtuma ja selgitama, mida ehitame ja mis seal tegema hakkame. Külavanem vastas, et tema suhtleb vallavalitsusega. Kui küsimus on tees, siis olen valmis seda remontima. Suuri rekkasid sel teel eriti sõitma ei hakka, komplekteeritud kaupa viime ära väikese kaubikuga.“

Ta sõnas, et käis tutvumas Kalesi vanade lautadega, kuid nende kõrgus ei sobinud laohoone jaoks. Ka sai Lennu kinnistu soetamisel määravaks selle odavam hind.

Kalesi külavanem Talvi Aruaas kõneles, et arendaja võttis temaga ühendust, aga tahtis rääkida laohoone rajamisest: „Kuid külarahvas on öelnud, et mingisugust tootmishoonet sinna ei tule. Praeguses olukorras on vallavalitsus ise ignoreerinud meie muret, jätnud olukorra ettevõtja ja elanike lahendada, kui samas oleks olnud igati võimalik asju õigesti ajades vastuolusid varakult ennetada. Mul on kahju, et puuduliku planeerimise tagajärjel on tekitatud probleeme nii ettevõtjale kui kohalikele elanikele.“

Eelmine artikkelLoksal tungiti kallale naisele
Järgmine artikkelValkla kodu klientuur ohustab küla turvalisust