Raasiku valla ettevõtluse ja ettevõtlikkuse kava projekt sai valmis

900

Projektiga saab tutvuda selle kuu lõpuni.

Raasiku vallavalitsus kiitis möödunud nädalal heaks valla ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamise kava aastateks 2013-2017 projekti. Projekti aluseks on võetud valla ettevõtjate ja koolijuhtide seas läbi viidud küsitlus. Selle tulemuste põhjal on projekti kantud  tegevuskavad kolmes valdkonnas ehk ettevõtluskeskkond, ettevõtlikkus ja tööhõive. Kavades on välja toodud tegevused ning ajavahemik, mil need ellu tuleks viia.

Projekti kokkupanekuks loodi töörühm, kes kohtus kevadest alates kolm korda, et arutada läbi küsitluse teemad, küsimused ja tulemused. Tartu Ülikooli tudengite abiga küsitleti Raasiku valla äriühinguid ja koole, vastas 25 ühingut ja kolm kooli.

Raasiku vallavanem Aare Ets ütles, et osalus oleks võinud olla arvukam, kuid ettevõtted, kes vastasid, olid Raasiku valla suurimad: „Valdav osa äriühingutest on väikeettevõtted, kes küsitlusele ei vastanud, või ettevõtted, kus tegelikku majandustegevust ei ole. Huvitav oli lugeda, mida ettevõtjad arvasid ja pakkusid. Näiteks pakuti, et vallas võiks olla tankla, rohkem kaubandust ja lasteaiakohti. Ettevõtjad avaldasid arvamust, kuidas nemad saaksid omalt poolt panustada valla arengusse.“

Koostöös valla haridusasutustega olid mitu ettevõtet valmis tutvustama oma tegevust ja osalema külalisena koolides. Mõned olid nõus pakkuma praktikakohti noortele, toetama näiteks diplomitööd juhul, kui jäädakse firmasse tööle. Ettevõtted võivad anda noortele lihtsamat tööd ja mõni ettevõte ka stipendiumit. Ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamise kava projektiga saab tutvuda kuu lõpuni valla kodulehel ja vallavalitsuse kantseleis.

Eelmine artikkelRaasikul tungiti mehele kallale
Järgmine artikkelMARGUS LILLE Kiltsimäe talu Mallaveres sai aasta parima mahetootja tiitli