Anija valla noortekogu ootab uusi liikmeid

1185

Anija vallavalitsuses toimunud noortekogu kokkusaamisel tõdeti, et valla noortekogu tegevuse jätkamiseks on vaja kaasata uusi noori.

Kuna tänavu 5aastaseks saanud Anija valla noortekogus on teist korda olnud „pereheitmine“ – Kehras gümnaasiumi lõpetanud noored on läinud mujale õppima ega jõua enam valla noortekogu tegemistes osaleda – on noortekogu tegevus hääbunud.
„Viis aastat tagasi hakkasid kohalikud koolinoored Anneli Aasalaid ja Kaisa Kask ise tegutsema, kirjutasid projekti ja said sellele Eesti Noorteühenduste Liidust toetust. Nüüdseks on ka noortekogu senine juht Pille-Riin Pleer hõivatud õpingutega Tallinnas ning noortekogu tegevus on jäänud soiku,“ rääkis vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Tuuliki Rohtla.
Et saada noortekogu uuesti aktiivselt tööle, korraldas ta novembri alguses kohtumise, kus tehti ülevaade noortekogu senistest tegemistest ja kavandati, kuidas minna edasi.
Noortekogu on igal aastal osalenud Teeme Ära talgutel, mullu aitasid nad Kehras korraldada puudustkannatavatele peredele toiduainete kogumise aktsiooni. Noortekogu esimees Pille-Riin Pleer märkis, et reaalselt enam ei tegutseta, viimane suurem ettevõtmine oli valla kodukandipäeval juunis, septembris tähistati ühiselt veel noortekogu 5. sünnipäeva. Oma liikmetele korraldatud küsitlusele vastasid vähesed ja need, kes vastasid, polnud enam motiveeritud noortekogus tegutsema. Samas on Eesti Noorteühenduste Liit Pille-Riin Pleeri kinnitusel huvitatud, et Anija valla noortekogu jätkaks tegevust ja soovib neid kaasata oma arenguprogrammi. Peale selle on noortekogu saanud tänavu maavalitsuse kaudu riigilt toetust ning selle eest on vaja korraldada Kehra gümnaasiumis kolm teehommikut siitkandist sirgunud tuntud inimestega. Noortekogu juht kinnitas, et tema, Jekaterina Lapitševa ja Awe Paap on nõus noortekogu tegemisi toetama ka edaspidi, kuid vaja oleks uusi aktiivseid noori.
Uute liikmete leidmiseks otsustati tutvustada noortekogu Kehra kooli 9.-11. klassi õpilastele. Esmaspäeval, 9. novembril käis valla noorsootöötaja koolis, temaga tulid kohtuma 11 noort.
„Rääkisin, mis on noortekogu, ütlesin, et otsime aktiivseid noori, kes tahaksid valla arengus kaasa rääkida, pakkuda oma ideid ning jagasin flaiereid. Juba samal päeval esitati neli avaldust noortekokku astumiseks, nüüdseks on neid  kaheksa,“ rõõmustas Tuuliki Rohtla.
Noortekogu esimene koosolek on kavandatud jaanuarisse. Enne seda toimuvad teehommikud külalistega. Esmaspäeval, 23. novembril läheb kooliõpilastega kohtuma Pille-Riin Pleer, 8. detsembril Anija vallavolikogu liige Kaisa Tamkivi, jaanuaris vallavolikogu esimees ja põllumees Jaanus Kalev.
Vastavalt vallavolikogus 2013. aastal kinnitatud põhikirjale on Anija valla noortekogu vabatahtlik ühendus, mille peamine eesmärk on võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus. Noortekokku võivad kuuluda 15-26aastased Anija vallaga seotud noored, teiste liikmete nõus­olekul ka nooremad. Noortekogul peab olema vähemalt viis liiget, volituste tähtaeg on 2 aastat. Noortekogul õigus teha vallavalitsusele ja volikogule ettepanekuid noori puudutavates küsimustes,  olla kaasatud volikogu komisjonide töös, teha ettepanekuid komisjonide menetluses olevate noorte huvidega seotud eelnõude kohta ning osaleda nende aruteludel.

Eelmine artikkelValgejõe elanike kiri Kuusalu vallavalitsusele ja Harju maakonna tauditõrjekomisjonile
Järgmine artikkelRaasiku valla noorteüritusel tegid lapsed staariparoodiaid