Raasiku valda tuleb juurde abipolitseinikke

914

Aprillis toimunud Raasiku valla korrakaitseteemalisel koosolekul tõstatati küsimus vabatahtlike patrulli töö tõhustamisest.

Alates selle aasta veebruarist on vallavolikogu liikme Garina Toomingase eestvõttel korraldatud Raasiku vallas korrakaitseteemalisi koosolekuid. Aprillis olnud neljandal kokkusaamisel avaldasid kohaletulnud noored mehed Arukülast ja Raasikult soovi liituda MTÜga Raasiku valla korrakaitseühing ning osaleda ühingu korrakaitsepatrulli töös. Raasiku elanik Meelis Lauri  tegi ettepaneku muuta ühing rahvarohkemaks.

„Kaasata tuleks rohkem vallakodanikke, et inimesed harjuksid oma kodukandi turvalisuse tagamise pärast muretsema,“ selgitas ta.

Korrakaitseühing praegu 6liikmeline
MTÜ Raasiku valla korrakaitseühing asutati 1998. aastal. Tegevjuht Valdur Peegli sõnul oli sel ajal vallas kuritegevust märksa rohkem ning arvukas liikmeskond väga vajalik.

„Kui alustasime, läbisid 17 meest abipolitseiniku kursuse, see andis meie tegevusele mingigi garantii,“ rääkis ta.

Ühingu asutajad olid tegevjuhi sõnul tegelenud juba varem Kaitseliidu all korra hoidmisega vallas.

„Siis saime vallalt vaid väikest bensiiniraha, kuid pärast MTÜ asutamist hakkasime saama suuremat toetust.“

Tänaseks on Valdur Peegli sõnul kujunenud 6liikmelise MTÜ Raasiku valla korrakaitseühing iga-aastaseks vallapoolseks toetussuumaks 105 000 krooni, millest peale bensiiniraha läheb suur osa patrullauto remondiks.

MTÜ juhatusse kuuluvad vallavanem Andre Sepp, Rein Vahenurm ja Urmas Sander.

„Meie süsteem töötab hästi, olukord vallas on palju paranenud, ohtlikke noortekampu on vähem, esineb vaid väikesi korrarikkumisi lauluväljakul. Vahepeal oli siin ka probleem poevargustega, kuid need vargad saadi kätte,“ rääkis tegevjuht.

Ühing rahvarohkemaks?
Korrakaitse teemal korraldatud koosolekul sõna võtnud Meelis Lauri arvates ei piisa ainult kuuest inimesest, vaid ühing peaks olema massilisem, et avaldada mõju kogu valla turvalisusele.

„Inimesi tuleks rohkem kokku tuua, koostööle ärgitada. MTÜ abil saaksid kõik huvilised teha terve valla ulatuses midagi kasulikku. Praegusel kujul ei teeni ühing oma eesmärki.“

Valdur Peegel aga rahvarohkemaks muutumiseks vajadust ei näe: „Sellel ei ole lihtsalt mõtet, iga inimene võib ise ka väljas käia ja korral silma peal hoida. Ei saa lihtsalt niimoodi, et ajame kamba kokku ja hakkame valla raha raiskama.“

Üksikute uute liikmete vastu pole aga tegevjuhil midagi: „Las nad astuvad liikmeks, aga abipolitseiniku kursus tuleb neil igal juhul läbida.“

Meelis Lauri ja Garina Toomingas plaanivad sel sügisel minna abipolitseinike kursustele, huvi on tundnud ka mõned Aruküla noormehed.